Stručni tekstovi

Igre pomoću računara, Gal#105/92

Mastermajnd na računaru, Gal#107/95

Prvi domaći program, Gal#108/95

Stoni računari, Gal#109/97

Klub džepnih programera, Gal#111/96

Svet džepnih računara, Gal#112/94

Katalog programa, Gal#112/95

Evolucija i računari, Gal#113/94

Katalog programa, Gal#113/94

Kako izabrati džepni računar, Gal#114/92

Novi programi, Gal#115/79

Katalog programa, Gal#115/90

Računari igraju nim, Gal#116/72

Katalog programa, Gal#116/73

Igra kompjutera (Simul 80), Gal#117/76

Najbolji rešavači 1981, Gal#118/78

Katalog programa, Gal#118/79

Šah na džepnom računaru, Gal#119/79

Klub programera, Gal#120/78

Katalog programa, Gal#120/79

Nove mogućnosti HP-41C (sintetičko prog.), Gal#121/77

Katalog programa, Gal#121/77

TI-59 - upotreba, Gal#122/76

HP-41 - upotreba, Gal#123/76

Katalog programa, Gal#123/78

Novi član TI porodice (TI-88), Gal#124/77

Katalog programa, Gal#124/77

Mrak u džepnom računaru, Gal#125/64

Strani programi, Gal#125/64

Katalog programa, Gal#125/64

Specijalizovani kalkulatori (HP-10), Gal#126/62

Klub programera, Gal#126/62

Katalog programa, Gal#126/62

Kako sastaviti program, Gal#126/60

Klub u Rijeci (FRAK), Gal#127/66

Katalog programa, Gal#127/66

Kako izabrati džepni računar II, Gal#127/64

Klub programera, Gal#128/62

Katalog programa, Gal#128/62

Novosti u katalogu, Gal#128/61

Drugi rođendan Kluba programera, Gal#129/62

Moduli po narudžbini, Gal#129/62

Elektronsko razbrojavanje, Gal#129/63

Katalog programa, Gal#129/63

Programiranje u mikrokodu, Gal#130/64

Klub programera, Gal#130/64

Katalog programa, Gal#130/64

Indirektno prebrojavanje, Gal#130/65

Prebrojmo programe, Gal#131/64

Klub programera, Gal#131/64

Katalog programa, Gal#131/64

Kako poboljšati HP-41, Gal#131/62

Džepni računari i televizor, Gal#132/64

Ciklusi i procedure, Gal#132/64

Klub programera, Gal#132/65

Katalog programa, Gal#132/65

Kuda idu (džepni) računari, Gal#133/24

Katalog programa, Gal#133/65

Klub programera, Gal#133/65

Sortiranje po veličini, Gal#133/64

Novi moduli (HP-41, PC-1500), Gal#133/64

Uspon 16-bitnog procesora, Gal#133/62

Kako pripremiti program za Konkurs, Gal#133/63

Kako pripremiti program II, Gal#134/64

Prve reči u BASIC-u, Gal#134/64

Male tajne PC-1500, Gal#134/62

Najzad, rešenje, Gal#134/63

Klub programera, Gal#134/63

Katalog programa, Gal#134/63

Kako izabrati temu (Konkurs), Gal#135/64

Skladištenje podataka, Gal#135/64

Pitanja i odgovori, Gal#135/63

Klub programera, Gal#135/63

Katalog programa, Gal#135/63

TRS 80 model 100, Gal#135/60

Nagrade na Konkursu, Gal#136/64

Naredba INPUT, Gal#136/64

Specijalni efekti, Gal#136/62

Klub programera, Gal#136/63

Katalog programa, Gal#136/63

Sve o Casio FX-702P, Gal#137/64

Strana iskustva (Konkurs), Gal#137/64

Aritmetički izrazi, Gal#137/65

Igra "baz", Gal#137/63

Klub programera, Gal#137/63

Katalog programa, Gal#137/63

Novi TI proizvodi, Gal#137/60

Upoređivanje podataka, Gal#138/65

Računar "galaksija", Gal#138/60

Katalog programa, Gal#138/62

Ciklusi i procedure, Gal#139/65

Klub programera, Gal#139/63

Katalog programa, Gal#139/63

Sve moćnija "galaksija", Gal#139/60

Najbolji YU programeri, Gal#140/60

Biblioteka bejzik programa, Gal#141/64

Katalog bejzik programa, Gal#141/64

Kvalitet tu, odziv podbacio, Gal#141/62

Tačka na i ("galaksija"), Gal#141/60

Najtraženiji programi 1983., Gal#142/63

Katalog bejzik programa, Gal#142/63

Kolor genije, Gal#142/60

Počela isporuka "galaksija", Gal#142/60

Servis računara, Gal#143/66

YU prodor na svetsku scenu (II konkurs), Gal#143/67

Programi u etru, Gal#143/64

Spektrumovi YU specijaliteti, Gal#143/64

PTT veza sa svetom (Interface 1), Gal#143/61

Šta nudi Interfejs 1 za "galaksiju", Gal#144/62

Servis računara, Gal#144/62

Februarske radio poruke, Gal#144/63

Kako "galaksija" snima programe, Gal#144/60

Najbolji YU programer 1984, Gal#144/61

Male zamlje - velike ideje, Gal#144/59

Prvi programi za "galaksiju", Gal#145/62

Hewlett-Packard 71B, Gal#145/60

Mašinska grafika ("galaksija"), Gal#145/60

Paskal - zašto?, Gal#145/61

Demonstracije zbog računara, Gal#145/69

Mašinski slučajni brojevi, Gal#146/62

Grafika na Komodoru, Gal#146/62

Memotech 500, Gal#146/61

Novi programi za "galaksiju", Gal#146/61

Nove naredbe na Spektrumu, Gal#147/61

U znaku sistemskih programa, Gal#147/61

Računar "galaksija" u "Računarima 2", Gal#148/66

Ideje za ROM 2, Gal#148/62

Sharp MZ 700, Gal#148/60

U potrazi za stringom, Gal#148/60

Svemirski osvajači, Gal#148/61

Mini diskete i druge priče, Gal#149/62

Program koji lista samog sebe, Gal#149/62

Da li su kompatibilni (BBC/Electron), Gal#149/61

Male tajne (BBC) operativnog sistema, Gal#150/62

Računar u kvaru, Gal#150/62

Sanyo MBC-550, Gal#150/60

Još tri meseca (Konkurs), Gal#150/61

Kako nabaviti ROM 2, Gal#151/62

Programerske glavobolje, Gal#151/63

ROM 2 za "galaksiju", Gal#151/61

Sord M5, Gal#152/58

Disk jedinice, Gal#152/58

Čipovi umesto diska (Solidisk), Gal#152/59

Male varke velikih kompjutera, Gal#153/61

U znaku računara "galaksija", Gal#153/60

U znaku Napoleona, Gal#154/61

Alatka za mašinske programere (monitor), Gal#155/60

Najbolji YU programeri, Gal#156/59

Sumrak malih bogova, Gal#158/61

Programi u mikrokodu, Gal#159/62

Haker pred terminalom, Gal#160/63

Haker u visokom društvu, Gal#161/62

Perspektive MSX kompjutera, Gal#162/62

Nevinost bez zaštite, Gal#163/61

Programi bez zaštite, Gal#164/62

Sa kasete na disk, Gal#165/60

Tvrdo kao kamen, Gal#166/62

Male tajne 65C02, Gal#169/65

Gde je danas računar "galaksija", Gal#176/24

Kraj našeg poluvremena, Gal#177/65

Kriptografija u praksi, Gal#184/38

Neprobojna šifra, Gal#185/63

Moderna kriptografija, Gal#186/63

Priča o PPC-ju, Gal#187/64

Šta je bilo posle (PPC), Gal#188/68