Galaksija 135

TRS-80 model 100

Od nedavno se na tržištu nalazi novi kompjuter koji predstavlja prelazni oblik između džepnih i stonih računara. Reč je o Radio Shack-ovom modelu TRS 80-100. Iako ovaj kompjuter ima ugrađenu profesionalnu tastaturu i ekran sa 8 redova po 40 karaktera, on radi na baterije što ga, prema našoj klasifikaciji, svrstava u džepne računare. Memorija od 32 kilobajta, ugrađen tekst-kompozer i telefonski modem donekle opravdavaju njegovu srazmerno visoku cenu od 800 dolara.

Dejan Ristanović

Od nedavno se na tržištu nalazi novi kompjuter koji predstavlja prelazni oblik između džepnih i stonih računara. Reč je o Radio Shack-ovom modelu TRS 80-100. Iako ovaj kompjuter ima ugrađenu profesionalnu tastaturu i ekran sa 8 redova po 40 karaktera, on radi na baterije što ga, prema našoj klasifikaciji, svrstava u džepne računare. Memorija od 32 kilobajta, ugrađen tekst-kompozer i telefonski modem donekle opravdavaju njegovu srazmerno visoku cenu od 800 dolara.

Moglo bi se reći da TRS 80-100 spada u klasu sa računarima HP75C i TI-CC40 ali on, međutim, ima karakteristike koje ga, za mnoge primene, stavljaju ispred njih. Reč je najpre o LCD ekranu sa 8 linija (40 karaktera u redu) na kome korisnik može da kontroliše svaku od 15360 tačaka. Što je posebno interesantno, jednostavnom naredbom se postiže da sadržaj ekrana bude najbolje vidljiv kada se posmatra pod zadatim uglom! Tu je, zatim, standardna QWERTY tastatura s tasterima pune veličine (HP75C i CC40 imaju tastere koji su za četvrtinu manji nego na standardnoj pisaćoj mašini ili kompjuteru). TRS 80-100, kao i pomenuti računari, radi na BASIC-u visokog nivoa (reč je o Mikrosoftovom BASIC-u trećeg nivoa) koji je, doduše, slabijih karakteristika od programskog jezika koji koristi HP75C, ali je za većinu primena više nego dovoljan. Međutim, programi koji su ugrađeni u ROM ovog računara učiniće da mnogobrojni korisnici ne osete nikakvu potrebu za BASlC-om. Računar, najpre, poseduje kompletan tekst-editor sa odgovarajućim kompozerom. Naredbe CUT, COPY i PASTE omogućavaju pripremu teksta koji se zatim, preko telefonskog modema, može poslati nekom drugom kompjuteru na dalju obradu ili ispisati na štampaču (ako je ovaj priključen). Program, pored ostalog, omogućava kontrolu spelovanja i poravnavanje desne margine teksta.

Sledeći ugrađeni program je - rokovnik. Ovaj program omogućuje da u memoriju računara upišete podatke o sastancima i drugim obavezama koje vas očekuju sledećih dana. Zahvaljujući ugrađenom časovniku sa kalendarom, računar svakog jutra može da vas upozori na ono što tog dana treba da učinite pa čak i da se, na primer, jedan sat pre sastanka aktivira i kaže vam kuda treba da idete. Pomoću programa ADRESS možete lako da dođete do imena, adrese i telefona nekog od poslovnih prijatelja. Ako sa ovim prijateljem treba da kontaktirate telefonom, ne morate da čitate broj i okrećete brojčanik - računar će sam, koristeći priključeni modem, nazvati traženi broj i, ukoliko je on zauzet, nastaviti da ga poziva u pravilnim intervalima sve dok ne dobije vezu, kada će vas na to upozoriti. Naravno, uz odgovarajući program na BASIC-u i zahvaljujući potpunoj kontroli kasetofona, TRS 80-100 lako može da zameni elektronsku sekretaricu, tj. da prima ili šalje poruke.

Ugrađen interfejs RS232C omogućava povezivanje računara s periferijskim uređajima ili drugim kompjuterima. Veze sa drugim računarima istog proizvođača su vrlo jednostavne za realizaciju i omogućavaju, pored ostalog, korišćenje svih periferijskih uređaja za ranije TRS 80 modele bez ikakvih prepravki. Posebno je značajno povezivanje sa štampačom koji obezbeđuje brzo i lako štampanje tekstova koje je korisnik pripremio kao i izveštaja o telefonskim porukama i slično. Za smeštanje programa i podataka može da posluži običan kasetofon, iako je floppy disk jedinica mnogo efikasnija.

Iz ovih karakteristika se vidi da je TRS 80-100 namenjen uglavnom poslovnim ljudima. To, naravno, ne znači da se i ostali ne mogu dobro poslužiti njime. BASIC koji on upotrebljava je izvanredan i omogućava pisanje vrlo složenih programa koji (zahvaljujući memoriji od 32 kilobajta) mogu da budu i vrlo dugački. Za programere će biti interesantno da znaju da novi računar koristi osmobitni procesor 80C85 i radi na 2,4 MHz. Bazična memorija je 8 kilobajta i ona se, dodavanjem modula od po 8 kilobajta (jedan takav modul košta 120 dolara), može proširiti od 32 kilobajta. ROM računara ima čitavih 32 K, što nije neobično kada se uzme u obzir koliko je programa smešteno u njega. Tastatura je profesionalna uz dodatnih 8 tastera kojima se mogu dodeliti nove funkcije, četiri tastera za kontrolu kursora, četiri komandna tastera i "skrivenu" numeričku tastaturu. Računar se napaja sa četiri AA baterije koje mu omogućavaju 20-časovni rad (računar, naravno, može da bude povezan sa električnom mrežom preko ispravljača). Čitava memorija je kontinualna.

Cena računara u verziji sa 8 K je 800 dolara, a u proširenoj verziji (24 kilobajta) - 1000 dolara. Cena je, dakle, prilično visoka i samo po sebi se nemeće poređenje sa drugim sličnim modelima, naročito sa HP75C. Cene ova dva računara su približne; TRS 80-100 ima daleko bolji ekran na kom je moguće crtanje vrlo preciznih i složenih slika, bolju tastaturu i mnogo ugrađenih programa. S druge strane, HP75C je znatno manji, ima ugrađen čitač kartica koji je efikasniji od svakog kasetofona, bolji i znatno brži BASIC, znatno veću tačnost pri računu i mnogo veću memoriju (našim čitaocima je možda poznato da je u prodaji modul koji proširuje memoriju HP75C na oko 256 kilobajta). Dakle, verovatno da će TRS 80-100 biti popularniji za poslovne ljude, a HP75C će više interesovati matematičare i programere. To je, uostalom, i bio cilj konstruktora ovih računara.