Komercijalno!

 

Leto 1990. godine prolazi u znaku (kasnije će se pokazati varljivog) blagostanja. Marka vredi konstantnih 7 dinara, plate rastu, ljudi kupuju kućne uređaje, računare, putuju po svetu... glavni problem je naša fudbalska reprezentacija, koja nije baš uspela na Svetskom prvenstvu, a koplja se lome i oko otkupne cene pšenice (oko 1 DEM), koja će "upropastiti" neke delove zemlje. Na sve strane se govori o privatizaciji, osnivaju se na hiljade privatnih preduzeća, što nas ohrabruje da Sezam pretvorimo u komercijalni projekat... Evo kako je taj korak najavljen:

Desetak meseci posle početka veoma uspešnog rada, SEZAM će doživeti "veliko spremanje" - tri 24-časovne telefonske linije, nova verzija softvera, nove naredbe i opcije, proširenje liste usluga (uvodimo čak i interaktivni chat među korisnicima) i... prelazak na komercijalni rad!

Nije na nama da to kažemo, ali SEZAM još od svog otvaranja ne prestaje da bude izuzetno (gotovo neočekivano) uspešna akcija. Posle samo nekoliko dana rada sistem je bio gotovo neprekidno zauzet i u takvom je stanju ostao do današnjeg dana - naravno da ima dana kada je opterećenost nešto veća i nešto manja (nema boljeg vremena za dobiti SEZAM nego kada reprezentacija igra na Svetskom prvenstvu) a ni vreme kao što je 04:00-06:00 nije jednako opterećeno kao 21:00-02:00. I pored toga, SEZAM je u proseku "stalno zauzet".

Uspeh nije samo u broju poziva ili broju korisnika (u trenutku kada pišemo ovaj tekst, korisnika ima oko 900; brojka 1000 će verovatno biti dostignuta kada ga budete čitali) - SEZAM se razvija u konferencijski sistem kakav smo želeli da stvorimo. Ukupan broj poruka u svim konferencijama SEZAM-a trenutno iznosi 6458 pri čemu su najzastupljenija opšta konferencije FORUM (2328 poruka) i stručna konferencija IBMPC (1195 poruka) - kada se uzme u obzir da SEZAM radi 221 dan, dobija se izvanredna cifra od 30 poruka dnevno. Na ovo treba dodati i blizu 7000 privatnih poruka (tridesetak dnevno) koje su prošle kroz SEZAM-ove diskove - kratko rečeno, mnogo više nego što jedna linija i jedan računar mogu da podnesu!

Uspehu SEZAM-a doprineo je softver na kome se BBS "vrti" - ako je u prvom trenutku ideja da se, bez obzira na postojanje brojnih komercijalnih i public domain BBS programa strane proizvodnje, "od nule" razvije sopstvena BBS aplikacija zvučala pomalo "donkihotski", njena vrednost se u praksi višestruko pokazala. Uspeli smo da stvari koncipiramo tako da se do svake usluge brzo i jednostavno dolazi, da sistem predstavlja jednu celinu u okviru koje se praktično i ne primećuje kada radi glavni program a kada neka od spoljnih aplikacija. Stvari su, osim toga, uvek bile pod punom kontrolom tako da se u (zbilja retkim) problematičnim situacijama mogao locirati a odmah zatim i ukloniti izvor problema. Softver je, najzad, bio otvoren za sve izmene - kada se ukazala potreba za nekom naredbom ili opcijom, ta je naredba i uvedena!

Sa koncepcijske strane, prilično hrabra odluka da se javni softver ne gomila u direktorijume okrenula je SEZAM prema konferencijama što nam je i bila namera. U direktorijume smo, naravno, stavljali izvesan broj programa ali se radilo uglavnom o najkvalitetnijem i najpotrebnijem shareware softveru (Procom, DSZ, PKZIP, SCANV itd), primerima iz časopisa i programima domaćih autora. Čak i u tim "mikro uslovima", pokazalo se da stavljanje novog programa u direktorijum sledećeg dana ne baš beznačajno smanji broj poruka u konferencijama - očigledno je da "mali" BBS može biti ili konferencijski ili "kolekcionarski". Da bi se obe usluge ujedinile potreban je veliki broj linija i veoma veliki broj korisnika.

Uspehu SEZAM-a svakako je doprineo i trud koji su SysOp-i i Redakcija ulagali u njegovo održavanje a ne treba zanemariti ni ulogu "sportske sreće" - telefonske linije su besprekorno funkcionisale, oprema je bila ispravna a kada se i kvarila (SEZAM je do sada "pojeo" jednu AT ploču, jedan disk kontroler i jedan PSU; svi oni su bez nekog vidljivog razloga "otkazali poslušnost" i do sada nismo uspeli da ih popravimo), imali smo čime da je zamenimo. Osim povremenih "predaha" za backup i održavanje sistema i nekoliko jednočasovnih prekida koje je spasao naš "elektronski portir", SEZAM je svih ovih meseci komunicirao sa korisnicima po 24 časa na dan.

Višelinijski SEZAM

Svega mesec dana po startovanju SEZAM-a postalo je očigledno da jedna linija nije dovoljna za ono što bi naš BBS mogao da pruži - imali smo mnogo poziva ali je verovatno bilo još mnogo više onih koji su se ređe javljali jednostavno zato što se za "ulaznicu" u SEZAM predugo čeka. Trebala nam je, dakle, druga linija ali i još nešto - softver koji bi podržao rad na više linija. A put do njega, kao što smo u međuvremenu shvatili, nije baš tako jednostavan.

Softver pod kojim se SEZAM danas "vrti" se dosta razlikuje od početnog - uveli smo pad, exec, autoexec, browse i mnoge druge manje primetne opcije (da ne pominjemo razne promene u "temeljima" SEZAM-a koje korisnici primećuju kroz brži i pouzdaniji rad). Prelazak na više linija, međutim, zahteva mnogo više od površinskih izmena - mora se obezbediti "zaključavanje" datoteka i njihovih delova, mogućnost da jedan korisnik primeti i pročita poruke koje su drugi poslali za vreme njegove tekuće seanse i mnogo drugih stvari koje možda izgledaju sitne ali čija realizacija nije ni malo jednostavna. Potpuno odvojenu kategoriju problema predstavlja komunikacija među istovremeno prijavljenim korisnicima - slanje poruka, razgovor dva i više korisnika i, naravno, održavanje ovako koncipiranog sistema. Uklapanje svih ovih noviteta u staru verziju softvera (koja je i sama dosta puta menjana i u koju su uvedene razne stvari koje u početku nisu bile ni zamišljene) bilo je teško pomiriti sa potrebom da čitava kombinacija bude maksimalno pouzdana. Zato je, uz puno poštovanje potrebe za vertikalnom kompatibilnošću i korišćenje svih pogodnih modula starog BB-a, razvijena nova BBS aplikacija nazvana PBB.

O softveru novog SEZAM-a ćemo još govoriti - da vidimo sa kakvim ćete hardverom komunicirati. Posle opsežne diskusije, zaključili smo da je lokalna mreža najpogodnija za rad našeg BBS-a - u centru će biti jedan 80386 server sa diskovima odgovarajućeg kapaciteta (sadašnjih 68 M se još nije pokazalo "tesnim"; ako i kada bude potrebno, dodaćemo još diskova) dok će na svakoj liniji "visiti" po jedan XT sa kvalitetnim modemom (prelazak na novi SEZAM će verovatno značiti i prelazak na modeme koji podržavaju MNP5 protokol za kompresiju i korekciju grešaka). U sve ove računare biće ugrađene odgovarajuće mrežne kartice i čitav će sistem raditi pod Novell-om.

Komercijalni počeci

Usluge SEZAM-a su do sada bile potpuno besplatne što je, kako smo i najavljivali, prva faza osnivanja naše kompjuterske mreže - trebalo je isprobati hardver i softver, zasnovati sistem, prikazati njegove mogućnosti, prikupiti korisnike i slično. Besplatan rad, naravno, ne znači da nije bilo troškova oko SEZAM-a - od dana prelaska na višelinijski rad za pristup SEZAM-u biće neophodno plaćanje polugodišnje ili godišnje pretplate. Zainteresovanim radnim organizacijama i privatnim licima biće omogućeno da reklamiraju svoje proizvode i usluge preko BBS-a, otvaraće se specijalne javne i privatne konferencije za grupe korisnika i pružati druge usluge savremenog informacionog sistema. Verujemo, osim toga, da će usluge elektronske pošte postati još interesantnije kada pud do SEZAM-a bude brži a svakako će i u konferencijama i direktorijumima biti življe.

Back Up Next