Šahovska olimpijada

 

Tokom oktobra i novembra 1990. govori se o očekivanom "skoku" marke na 9 dinara, višestranačkim izborima u Sloveniji i Hrvatskoj, eventualnim referendumima o odcepljenju... ipak, i dalje se lepo živi, Jugoslavija je poštovana u svetu, a jedan od rezultata je organizacija Šahovske olimpijade u Novom Sadu. Sezam se zvanični informacioni servis Olimpijade, što mu daje odličan impuls za širenje...

Bilo je uzbudljivo - od 7. oktobra do 8. decembra Sezam je radio na 15 linija, uspešno opslužujući veliki broj ljubitelja šaha iz zemlje i sveta koji su na ovaj način mogli da dođu do najažurnijih podataka o rezultatima i partijama sa Šahovske olimpijade. Najviše su, naravno, uživali naši korisnici...

Šahovska olimpijada za Sezam nije predstavljala samo dobru priliku za afirmaciju i nabavku opreme - iz čitavog projekta smo izvukli i brojna tehnička saznanja do kojih bi inače bilo teško ili nemoguće doći. Najteži deo posla obavili smo 7. novembra kada smo server naše male mreže (AT kompatibilac, 12 MHz, 1 MB RAM, 68 MB disk), koji nas je verno služio od Sezamovih početaka, poslali u zasluženu "penziju". Zamenio ga je najpre privremeni 33 MHz 386/64K Cache sa 8M RAM-a i IDE diskom od 120 megabajta a onda i Compaq DeskPro 386 na 25 MHz sa diskom od 330 megabajta, server koji će u sledećem dužem periodu zadovoljavati potrebe Sezamove dalje ekspanzije. Ne mnogo manja promena odigrala se i na području operativnog sistema - mrežu dLINK, koja se dobro pokazala u periodu testiranja višelinijskog Sezama, zamenili smo Novell-om 2.15 čije su performanse daleko bolje i prilagođenije planiranom radu na 15 nodova.

15 nodova je, jasno, značilo 15 računara (koristili smo 286 XT računare sa mrežnim karticama) čije je fizičko smeštanje u naše prostorije zahtevalo dosta "zemljanih radova", pored ostalog i dovođenje posebnog voda za napajanje lokalne mreže. Čitava instalacija je, pomalo i na naše iznenađenje, potrajala svega 6-7 sati, pre svega zato što je oprema koju smo dobili bila znalački kompletirana i pripremljena; ako je bilo problema, bilo ih je jedino sa modemima.

Promena hardvera i operativnog sistema, na sreću, nije zahtevala veće izmene u softveru koji čini Sezam - centralni program PBB je pretrpeo nekoliko manjih izmena i prilagođenja i razvijena su eksterni programi CHESS (održavanje baze šahovskih partija) i POBOX (slanje privatne pošte zvaničnim licima i učesnicima Olimpijade). Programiranja, dakle, nije bilo previše ali je priprema konfiguracionih fajlova zahtevala mnogo vremena i još više pažnje - trebalo je napraviti kompletno novi sistem menija za korisnike koji nas zovu preko "šahovske" grane sistema a onda te menije uklopiti u standardne menije naših registrovanih korisnika. Organizacija Olimpijade nas je, osim toga, konačno "naterala" da Sezamov korisnički interfejs prevedemo i na engleski jezik (sa Sezamom se sada može "razgovarati" na Srpskohrvatskom, Slovenačkom ili na Engleskom) što je davnašnji plan više puta odlagan zbog nedostatka vremena. Trebalo je, najzad, obezbediti da novim korisnicima koji zovu "šahovski" broj 648-899 (na kome je bilo 10 linija) pristup bude omogućen odmah (a ne posle plaćanja pretplate) ali i ograničen na osnovne operacije kao što je privatna pošta i sakupljanje novih partija odnosno rezultata, dok bi "pridošlice" na naš standardni broj 648-955 prolazile kroz uobičajeni postupak registracije.

Prvo što smo zapazili kada smo instalirali sistem bilo je strahovito poboljšanje performansi - iako je radio na 5 puta više linija, tekst i poruke su prosto letele po ekranu a čak su i potencijalno dugotrajna pakovanja poruka postala operacija jedva vredna pomena. Došli smo do zaključka da zasluge za ovo poboljšanje pre svega ima višestruko povećan RAM u serveru i Novell umesto dLINK-a a tek onda 386 umesto 286 mašine. Proračuni govore da bi ovakav server mogao opslužiti i 32 noda.

Zanimljivo je bilo raditi i sa dve zakupljene linije preko kojih smo 24 časa dnevno bili povezani sa Novim Sadom - specijalitet ovih linija je činjenica da ne treba zvati pošto se veza ni ne prekida! Obzirom da nam je bio potreban brz i pouzdan prenos podataka, na ove linije smo stavili kvalitetne Compaq-ove računare.

Čitav tok Olimpijade oprema je herojski podnela - osim večernjeg nestanka struje prvog dana rada, Sezam je tokom čitavog meseca radio 24 sata dnevno bez minuta prekida; čak smo i backup (koji obično zahteva gašenje sistema) vršili "u hodu" uz pomoć specijalno pripremljenog softvera i zahvaljujući obilju prostora na disku. Posle nekoliko dana "uhodavanja", partije i turnirske tabele su stizale svega nekoliko časova po završetku kola tako da je Sezam bio ono što smo i želeli da bude - najbrži način da se dođe do informacija sa šahovske Olimpijade.

Najviše su uživali naši registrovani korisnici - povećali smo dnevno vreme na 200 odnosno 120 minuta i, svi zajedno, otkrili draži chat-a na 13 nodova: nije bilo popodneva, večera i noći bez modemske "žurke" tokom koje bi se diskutovalo o raznim računarskim, šahovskim, neračunarskim i nešahovskim temama. Kada su novosadske hostese sa info pultova naučile šta je chat, bilo je urnebesa a priča se i o nekim ekskurzijama do Novog Sada radi ličnog upoznavanja. Najzad, pozovite Sezam i pročitajte sve o tome!

Izraženo brojkama, period od 7. novebra do 8. decembra nam je doneo preko 2000 poruka u konferencijama (4 megabajta) i 2500 privatnih poruka - pokazalo se zapravo da dodavanje svake nove linije ne obogaćuje sistem samo kvantitativno nego i kvalitativno a jasno su uočljive i velike razlike između klasičnog BBS-a i profesionalnog kompjuterskog informacionog sistema.

A problemi, zapitaće svaki čitalac ovih redova koji nije zvao Sezam, ovoliki projekat nije mogao proći bez problema? Začudo (ili možda ne začudo, ako se uzme u obzir uloženi trud), ozbiljnih problema gotovo da nije bilo. Prvih dana nas je mučio jedan od nodova koji je proizvodio ogromne količine "đubreta" i česte prekide veze odnosno "upadanja" u vezu drugih korisnika (na Sezamu je tim povodom novokonponovano i nekoliko poslovica) ali je sve nestalo kao rukom odneseno kada je u pošti "nešto prevezano drugačije". Par puta se, osim toga, dešavalo da se rad nekog noda strahovito uspori (utisak otprilike kao kada pređete sa PC-ja na ZX81) što se uglavnom lečilo njegovim resetovanjem; pomoglo je i kada smo jedan od terminatora na mreži uzemljili. Sa tehničkim problemima se, uostalom, moglo boriti ali su nas namučili neki nesavesni korisnici koji su se, radi dobijanja dodatnog vremena za chat, prijavljivali pod izmišljenim imenima (često i stranim) zbog čega nam je praktično nemoguće da procenimo koliko je za vreme čitava Olimpijade stvarno bilo poziva iz zemlje a koliko iz sveta. Mučili su nas, osim toga, i stalni pokušaji "pogađanja" lozinki - nepoznati "hakeri" su izgleda odustali od lozinki službenih lica Sezama (pošto im je valjda očigledno da ih ne mogu pogoditi) ali su se zato orijentisali na registrovane korisnike sa ciljem da im kradu vreme i pristupaju sistemu bez plaćanja pretplate. Pokazalo se da oni koji "gađaju" lozinke to ne rade nasumice već da za svakoga smišljeno isprobavaju njegovu lozinku sa drugih (a posebno jednog konkretnog) BBS-ova što, pre svega, znači da te lozinke "cure" nekim kanalima (protiv čega mi, na žalost, ne možemo ništa preduzeti) ali i to da korisnici u sopstvenom intresu treba da biraju netrivijalne lozinke i da ih ne koriste na drugim BBS-ovima.

Najveći "problem" je, međutim, činjenica da sve što je lepo ima kraj - kada se Olimpijada završila, uvideli smo da bi povratak na tri linije bio previše surova stvarnost. Zato će Sezam od sada raditi na šest linija serijski vezanih na isti broj što, prema našim proračunima, predstavlja optimalnu ravnotežu između opterećenosti sistema i ekonomskih mogućnosti.

Uzevši u obzir da Sezam radi svega nekih 13-14 meseci, mora se reći da je godina koja protiče za njega bila gotovo čudesno uspešna - od malog BBS-a na jednoj liniji sa radnim vremenom 16-07, za ovo kratko vreme smo prerasli u komercijalni šestolinijski informacioni sistem sa mnogo registrovanih korisnicima i brojnim novim sadržajima. Ako sledeća godina bude barem upola "plodna" kao ova, budućnost Sezama je u punom smislu ružičasta!

Back Up Next