Internet softver

 

Sezam je od prvih dana bio zasnovan na namenski pisanom softveru, što mu je davalo veliku fleksibilnost ali je cena te fleksibilnosti plaćena kada smo uspostavljali vezu sa Internetom. Recimo, e-mail: jednostavan, dobro dokumentovan protokol, samo treba pažljivo pročitati RFC i napisati program koji će poruke iz Sezamove baze isporučivati sistemima na koje su upućeni. A u praksi...

Internet je ogroman i, kako se pokazalo, prilično "slobodan" u interpretaciji RFC-ova: različiti sistemi koriste razne programe za prijem i slanje elektronske pošte, a neki od tih programa nisu najbolje usklađeni sa standardima. Zoran je razmerno brzo napisao korektan softver za razmenu mail-a, ali su posle toga bili potrebni meseci da se detektuju razne neobične situacije koje se u praksi dešavaju i da se preduzimaju odgovarajuće akcije.

Dodatni otežavajući faktor bile su domaće Internet veze: link ka svetu bio je tek uspostavljen, inženjeri koji su radili na konfigurisanju opreme su i sami učili "u hodu", pa je bilo dosta prekida, preopterećenja, neregularnih situacija... Tako se dešavalo da elektronsku poštu treba slati preko nekih drugih sistema, da razrešavanje adresa ne funkcioniše, da se paketi gube... i svaki put je trebalo zaključiti da li je problem uopšte do nas, pre nego što se pokuša rešavanje. Jedina srećna okolnost je što se poruke ne moraju slati trenutno, pa korisnici uglavnom nisu ni primećivali problem.

Trud uložen u sopstveni razvoj e-mail softvera doneo je korisnicima razne pogodnosti. Pre svega, konzolni pristup (telnet sezampro.yu) znači da sa bilo kog računara u svetu koji je povezan na Internet, koristeći najosnovniji telnet klijent koji je uključen kako u Windows tako i u sve verzije Unix-a, možete pristupiti Sezamu, pročitati poruke koje su vam stigle i odgovoriti na njih. Osim toga, uvek možete pogledati listu starih i novih poruka, ne samo onih koje ste primili već i onih koje ste poslali drugima. Ukoliko je neka poruka prevelika ili nepotrebna, pa bi njen prenos klasičnim POP3 protokolom trajao predugo, možete je obrisati. Sezam je jedini sistem koji korisniku pruža informaciju da li je (i kada) svaka konkretna poruka isporučena na odredište, a uvedena je i alternativna lozinka koja omogućava sakupljanje pošte ako ste povezani na Internet preko drugog provajdera. Nedavno je ova mogućnost postala dvosmerna: uz SMTP autorizaciju, možete da šaljete poruke preko Sezama ma gde u svetu da ste povezani na Internet.

Uspešno realizovan e-mail značio je da smo spremni i za ostale Internet servise, pa su tako SMTP i POP3 serveri proradili u oktobru 1996, a upravo tih dana SezamPro je ponudio korisnicima i pun pristup Internetu.

 

Back Home Next