================================
Sezam, Obavestenja.1, uprava
(1.1) Uto 19/12/1995 03:41, 3984 chr (RS)
----------------------------------------------------------------
Dobrodošli na SezamPro!

Dopustite da Vas najpre pozdravimo kao novog korisnika sistema i
zahvalimo Vam se na poverenju. Nadamo se da ćete sa zadovoljstvom
koristiti usluge Sezama u godinama koje dolaze.

Instalacija novog softvera je dobrim delom završena i većina usluga
sistema je raspoloživa. Nadamo se da će i ostale naredbe biti
aktivirane tokom sledećih nekoliko dana.

Novi softver je u potpunosti vertikalno kompatibilan sa starim, što
znači da sve naredbe, kao i njihovi parametri, funkcionišu onako
kako ste navikli. Novi softver donosi i brojne novosti - neke od
njih ćete i sami primetiti, a detalji će biti opisani u
konferenciji UPUTSTVO.

Jedna od važnih izmena odnosi se na podsistem rada sa porukama.
Privatne poruke sada mogu da imaju temu (Subject) koja se unosi pre
prvog reda same poruke. Da bismo zadržali kompatibilnost sa
EXEC-ima na koje ste navikli, Sezam Vas po default-u neće pitati za
temu poruke, što možete da promenite na dva načina: kucanjem MAIL
WRITE (ili REPLY) /S, ili ako želite trajnu promenu, SET SUBJECT
YES. Kao adresu primaoca poruke možete da zadate i internet adresu
(npr. MAIL SEND pera@ubbg.etf.bg.ac.yu) ali imajte na umu da sam
prenos još nije aktivan, što znači da poruka još uvek neće biti
fizički poslata na odredišni sistem. Da bismo olakšali unos adresa,
uvedena je komanda MAIL ALIAS kojom možete uvesti svoje skraćenice,
bilo za imena drugih korisnika sistema ili za internet adrese. Na
primer, posle MAIL ALIAS mirko=mmitarpx, moguće je slati poruke sa
MAIL SEND mirko. Ukoliko želite da pošaljete poruku na više adresa,
dovoljno je da posle naredbe kojom poruku šaljete prvom primaocu
navedete /C i listu adresa (ili aliasa) na koje treba poslati
kopije (na primer, MAIL SEND pera fajl.zip /c mika laza).

Ovo nas dovodi do važne izmene vezane za limite na sistemu. Svi
limiti su ukinuti osim tri: dnevno vreme, broj privatnih poruka i
ukupno zauzeće prostora na našim diskovima. To znači da vam je na
raspolaganju određeni prostor koji možete popuniti datotekama koje
šaljete uz privatne poruke, poruke u grupama i na lokalnom disku
(pad-u). Brisanjem bilo koje od tih datoteka povećavate slobodan
prostor koji onda možete koristiti za nove fajlove. Ukoliko
korisnik kome ste poslali poruku sa datotekom tu poruku obriše, vaš
prostor se time takođe povećava za dužinu obrisanog fajla.

Ukoliko datoteku pošaljete na više adresa (komandom MAIL SEND /c),
ona će samo jednom ulaziti u vašu kvotu, a kvota će biti oslobođena
kada ne bude ni jedne poruke uz koju je taj fajl vezan (obrišete ih
vi ili svaki od primalaca poruke). Brisanjem originala datoteka i
dalje ostaje priključena uz kopije. Ako se ukaže potreba da
obrišete original i sve kopije poruke, koristite MAIL DEL original
/C, na primer MAIL DELETE 123 /C.

Zbog potrebe fleksibilnijeg adresiranja i referenciranja poruka,
promenjena su zaglavlja privatnih i konferencijskih poruka.
Verujemo da ćete se lako snaći tj. da su značenja pojedinih polja
u zaglavlju očigledna. Automatizaciji rada na Sezamu pomoći će novi
SOR, koji će biti promovisan početkom sledeće nedelje.

Što se starih konferencija tiče, na sistemu je konferencija FORUM
u kojoj su sve poruke iz ranijih FORUM konferencija zaključno sa
FORUM.14. Pokušajte da u konferenciji čitate ili pregledate po
datumu ili na neki drugi način, kako biste procenili performanse
novog softvera. Sledećih dana uključićemo u konfiguraciju sistema
i druge stare konferencije.

Otvorene su, naravno, i nove konferencije koje pokrivaju većinu
tema kojima ćemo se baviti. Moderatori će Vas tokom sledećih dana
upoznati sa namenama pojedinih konferencija i tema.

Trenutno nisu aktivirane grupe, rezimei korisnika, i eksterni
programi VOTE, KURS i HANG. U konferenciji SEZAM bićete obavešteni
kada ove naredbe budu dostupne.

Još jednom Vam se zahvaljujemo na strpljenju i poverenju i
očekujemo Vaše priloge u konferencijama.

Uprava Sezama
------------------------------------------------- 1.1 --
================================
Sezam, Obavestenja.10, zzivotic
(1.10) Sub 23/12/1995 14:13, 425 chr (RS)
----------------------------------------------------------------
Uvedena je nova opcija NEWMSG.

Nakon SET NEWMSG imate mogućnost da izaberete način tretiranja novih poruka
koje ste pročitali u toku seanse u slučaju prekida veze. Opcija FORGET (koja je
default) znači da će se sistem ponašati kao i do sada - pročitane poruke će
proglasiti starim. Opcija SAVE omogućava da čitanje u toku senase zaboravite i
da vas sledeći put sačekaju ponovo iste nove poruke.

Pozdrav, zz
------------------------------------------------- 1.10 --
================================
Sezam, Obavestenja.36, zzivotic
(1.36) Sub 30/03/1996 15:03, 497 chr (RS)
----------------------------------------------------------------
Nova naredba MAKEMAIL.

Ukoliko želite da iz off-line readera pregledate i ostale informacije sa
sistema (sysmessage poruke, liste poruka i slično) možete sadržaj datoteke u
pad-u poslati sebi kao privatnu poruku.

Naredba MAKEMail [filename] će datoteku filename (ili textpad ukoliko se
filename izostavi) poslati kao tekstualnu poruku. Ukoliko se sadržaj datoteke
uspešno pošalje, datoteka će biti obrisana.

Dužina datoteke je ograničena na 31k i može da sadrži samo čist tekst.
------------------------------------------------- 1.36 --
================================
Sezam, Obavestenja.39, zzivotic
(1.39) Sub 30/03/1996 23:21, 412 chr (RS)
----------------------------------------------------------------
MAIL LIST/READ username

Kod izbora privatnih poruka navođenjem imena korisnika (od koga ili za koga
je poruka) može se u imenu iskoristiti i džoker znak *. Tako će:

mail list $ zz*

dati sve poruke za mene od korisnika čije korisničko ime počinje slovima zz.
Verujemo da će ova opcija dobro doći kod listanja internet poruka u kojima
korisnička imena znaju da budu duža i 'teška' za kucanje.
------------------------------------------------- 1.39 --
================================
Sezam, Obavestenja.21, dejanr
(1.21) Sre 10/01/1996 16:45, 993 chr (RS)
----------------------------------------------------------------
Danas je, konačno, proradila zakupljena linija između SezamaPro i Tehnološkog
fakulteta, preko koje će se odvijati naša komunikacija sa YU Internetom.
Zahvaljujemo se kolegama iz pošte na trudu koji su uložili u realizaciju ove
linije, koja je u prvi mah izgledala kao sasvim jednostavna stvar ali su
kasnije iskrsli raznorazni tehnički problemi koji su najzad uspešno rešeni.

Ovih dana radićemo na instalaciji Windows NT servera i priključenju na Token
Ring mrežu. Veza će u prvi mah biti zasnovana na 28800 bps modemima, a radićemo
na kupovini profesionalnih sinhronih rutera i modema koji bi komunikaciju
podigli na 128 kb/s.

Našim hodogramom poslova predviđeno je da najpre proradi mail i telnet sa
YU interneta na Sezam, zatim telnet sa Sezama na YU Internet i onda ostali
servisi. Verujemo da će tokom naredne nedelje prve stavke sa ove liste ući u
probni rad.

Detaljnija obaveštenja o IP adresama i ostale pojedinosti biće publikovane kada
prvi servis krene.
------------------------------------------------- 1.21 --
================================
Sezam, Obavestenja.19, danko
(1.19) Pet 29/12/1995 18:31, 49 chr (RS)
----------------------------------------------------------------
Domain name ovog sistema ce biti sezampro.co.yu
------------------------------------------------- 1.19 --
================================
Sezam, Obavestenja.31, dejanr
(1.31) Ned 03/03/1996 04:11, 3111 chr (RS)
----------------------------------------------------------------
Od danas Sezam eksperimentalno razmenjuje elektronsku poštu sa drugim
sistemima.

Poruke se šalju komandom mail send ime@sistem, gde je 'ime' korisničko
ime primaoca poruke a 'sistem' oznaka sistema na kome korespondent radi.
Da biste, recimo, poslali poruku korisniku 'pera' koji ima nalog na
računaru UBBG, koristite komandu:

mail send pera@ubbg.etf.bg.ac.yu

Ova naredba označava sledeće:

pera: korisničko ime primaoca
ubbg: računar na kome primalac ima nalog (u konkretnom slučaju, UBBG je
računar Univerzitetske biblioteke, na kome imaju račune mnogi
nastavnici i saradnici Univerziteta.
etf: fakultet na kome se računar nalazi, u konkretnom slučaju
Elektrotehnički fakultet.
bg: segment mreže, u ovom slučaju označava računare na Beogradskom
Univerzitetu.
ac: akademska mreža, na kojoj su svi računari u naučnim i obrazovnim
institucijama.
yu: Jugoslavija

Preporučujemo da uvek unesete čitavu adresu. Da biste manje kucali, možete
da definišete alias komandom 'mail alias pera=pera@ubbg.etf.bg.ac.yu' i
da kasnije šaljete poruke komandom 'mail send pera'.

Neki od adresa na koje ćete često slati poruke su:

korisnik@buef31.etf.bg.ac.yu - VAX na Elektrotehničkom fakultetu na kome
naloge ima većina nastavnika i studenata ETF
korisnik@galeb.etf.bg.ac.yu - Računar na kome naloge imaju mnogi studenti i
"spoljni gosti" RC ETF
korisnik@fon.fon.bg.ac.yu - Glavni računar na Fakultetu organizacionih
nauka, na kome naloge imaju nastavnici i
studenti FON-a
korisnik@osmeh.fon.bg.ac.yu - Računar na FON-u na kome nalog dobija (skoro)
svako kome je nalog potreban ;)
korisnik@afrodita.rcub.bg.ac.yu- Power Ch. računar u Univerzitetskom računskom
centru, prva mašina na Univerzitetu koja se
našla na Internetu.

Da bi vaši saradnici slali poštu na SezamPro, saopštite im da je vaša email
adresa korisnik@sezampro.co.yu, gde je 'korisnik' vaše korisničko ime na
Sezamu. Recimo, dejanr@sezampro.co.yu.

Primećeni su problemi tehničke prirode koji sa pojedinih računara na YU
Internetu otežavaju slanje poruka na SezamPro uz korišćenje pomenute adrese.
U saradnji sa administratorima YU mreže, radimo na tome da ti problemi budu
otklonjeni. Ukoliko sa nekog računara ne uspeva slanje poruke na adresu
korisnik@sezampro.co.yu (takav problem je, recimo, primećen na UBBG-u, a
verovatno egzistira i na drugim VAX-ovima), predložite korespondentu da
poruke šalje na korisnik@[147.91.47.1] na primer dejanr@[147.91.47.1].
To pouzdano funkcioniše.

Za sada nema ograničenja po pitanju broja poruka i količine teksta koje
možete da pošaljete, a najverovatnije da ih ni u budućnosti neće biti.

Trebalo bi da poruke koje pošaljete i koje vama pošalju stižu gotovo
trenutno.

Molimo vas da eventualne probleme pri korišćenju ovog servisa prijavite
administratorima sistema.
------------------------------------------------- 1.31 --
================================
Sezam, Obavestenja.32, dejanr
(1.32) Ned 03/03/1996 04:11, 783 chr (RS)
----------------------------------------------------------------
Razmena elektronske pošte sa svetom je u fazi tehničke probe. Komandom
'mail send adresa' trenutno možete da pošaljete elektronsku poštu na
bilo koju Internet adresu u svetu, ali vas molimo da ovu uslugu za sada
koristite prvenstveno radi njenog testiranja i lociranja eventualnih
problema. Ubrzano radimo na tome da se pitanje mail-a sa svetom reši
trajnije, a kada komercijalni uslovi korišćenja ove usluge budu poznati,
na ovom mestu ćete pronaći detaljnija objašnjenja.

Vaša adresa koja, prema dosadašnjim probama, omogućava prijem elektronske
pošte sa bilo kog sistema u svetu je korisnik@sezampro.com, gde je
'korisnik' vaše korisničko ime na Sezamu. Recimo, dejanr@sezampro.com.

Molimo vas da iskustva i eventualne probleme prijavite administratorima
sistema.
------------------------------------------------- 1.32 --
================================
Komunikacije, Domaci_sistemi.1310, pifat
(9.1310) Uto 04/01/2000 17:50, 1166 chr (RS)
----------------------------------------------------------------
Ono što je već duže bilo na vidiku, konačno se desilo pre podne, u
petak 24. decembra. SezamNet je od tada deo istorije, započete pre
nešto malo više od deset godina, u oktobru 1989. pod imenom SEZAM,
odnosno SistEm ZA Modemske komunikacije časopisa "Računari". Voljom
nadležnih iz Novinskog preduzeća BIGZ, računari su ugašeni i mreža
rasformirana. Poslednjih godinu-dve sistem je opstajao zahvaljujući
neverovatnoj količini entuzijazma grupice ljudi (administratora,
moderatora i saradnika), jer je BIGZ (kroz postupke direktora
Novinskog preduzeća najpre) pokazao odsustvo ma kakve volje da se
nešto učini na regulisanju postojećih ugovornih obaveza, ili
eventualnom unapređenju samog sistema.

S obzirom da se autor softvera za SezamNet nalazi na Novom Zelandu
a drugog administratora ovih dana trese jak grip, meni je zapalo da
sročim ovih nekoliko rečenica. Želeo bih da se zahvalim brojnim
prijateljima SezamNeta na podršci koju su iskazivali i neposrednim
volonterskim ponudama za njegov opstanak, no čini mi se da je i
bolje što je cela saga okončana odlukom samog BIGZ-a, jer je to sasvim
u skladu sa njihovim dugogodišnjim stavom.
------------------------------------------------- 9.1310 --
================================
Komunikacije, Domaci_sistemi.1312, dejanr
(9.1312) Sre 05/01/2000 03:26, 3467 chr (RS)
Odgovor na 9.1310, pifat, Uto 04/01/2000 17:50
:: SezamNet
----------------------------------------------------------------
>> Ono što je već duže bilo na vidiku, konačno se desilo pre podne, u
>> petak 24. decembra. SezamNet je od tada deo istorije, započete pre
>> nešto malo više od deset godina, u oktobru 1989. pod imenom SEZAM,
>> odnosno SistEm ZA Modemske komunikacije časopisa "Računari". Voljom
>> nadležnih iz Novinskog preduzeća BIGZ, računari su ugašeni i mreža
>> rasformirana. Poslednjih godinu-dve sistem je opstajao zahvaljujući
>> neverovatnoj količini entuzijazma grupice ljudi (administratora,
>> moderatora i saradnika), jer je BIGZ (kroz postupke direktora
>> Novinskog preduzeća najpre) pokazao odsustvo ma kakve volje da se
>> nešto učini na regulisanju postojećih ugovornih obaveza, ili
>> eventualnom unapređenju samog sistema.

Ništa novo, a opet... Kada smo krajem 1995. otišli iz BIGZ-a i osnovali
SezamPro bilo mi je potpuno jasno da će se ovo dogoditi, pre ili kasnije.
Uvek me je intrigirala činjenica da to nije bilo očigledno i onima koji su
1995. došli u BIGZ i uložili mnogo rada i entuzijazma u pokretanje i
održavanje SezamNet-a. To nisu bili samo Zak i Wiz (pre njih i Dragisha),
već i niz korisnika koji su danima "kampovali" u BIGZ-u da bi postavili Net
na noge (sećam se shootman-ove poruke u kojoj objašnjava sve prednosti Net-a
nad Pro-om). Zašto su mislili da će proći bolje od nas? Izgleda da svako
mora da uči na svojim iskustvima...

SezamNet je "živeo" daleko duže nego što sam očekivao, pre svega zbog želje
njegovih administratora da sačuvaju sistem, a i zbog inertnosti BIGZ-a da
išta učini, u bilo kom pravcu. Sa jednom velikom "socijalističkom" kućom
kao što je BIGZ treba umeti, u čemu očito Zak i Wiz nisu imali iskustva.
Jovan Regasek je umeo sa BIGZ-om i zahvaljujući tom umeću je Sezam mogao
nastati u okviru te kuće, porasti sa 1 na 15 linija i biti zasnovan kao
zajedničko ulaganje sa "nekim tamo privatnim licima". Tajna rasta je
možda i u tome što se dešavao u srećnijim godinama - 1990. se na sve strane
govorilo o privatizaciji, pa je takav aranžman nekako "prošao". No, kada
je Jova emigrirao, postalo je jasno da Zoran, Vesna i ja ne umemo sa
BIGZ-om - neko vreme smo pokušavali, pa smo na kraju zaključili da treba
da krenemo svojim putem, koliko god nas to koštalo. Zak i Wiz su gradili
svoj sistem u jedno još teže vreme, sasvim bez podrške kuće u kojoj su, pa
čak i (barem tako izgleda kada se gleda sa strane) bez značajnije podrške
časopisa "Računari". Kada su "Računari" prestali da izlaze a Net prestao da
donosi bilo kakav prihod, postalo je jasno da će on biti isključen kad nekome
u kući padne na pamet da se time uopšte bavi, bolje reći kada se nađe primena
za (zastarelu) opremu i (uvek aktuelne) telefonske linije. Izgleda da se
to sada dogodilo.

I pored takvog kraja, mislim da je Net odigrao svoju ulogu u razvoju
komunikacija. Privukao je (pretežno mlađe) korisnike u svoj konferencijski
sistem - za neke od njih su Net-ove konferencije bile interesantnije od
naših, iz čega svakako treba izvuči pouke. Mnogi od tih korisnika su sada
ovde ili koriste usluge ostalih Internet provajdera, a širenje tržišta je
najvažnije za bavljenje Internet biznisom. Ne znam koliko je Net doneo svojim
administratorima, pre svega u smislu afirmacije (novca svakako nije bilo),
ali verujem da će on za njih ostati lepo ali i gorko iskustvo. Na sličan
način i ja pamtim petnaestogodišnju saradnju sa BIGZ-om.

PS Da li su konferencije sa SezamNet-a negde sačuvane?
------------------------------------------------- 9.1312 --
================================
Sezam, Obavestenja.245, zzivotic
(1.245) Čet 16/03/2000 08:59, 933 chr (RS)
:: Vaša email adresa
----------------------------------------------------------------
Uvedena je nova naredba SET režima EMAIL kojom možete izabrati vašu mail
adresu (domen) kada poruke šaljete iz konzolnog režima. Otkucajte SET EM i
izaberite jednu od ponudjenih vrednosti.

Trenutno izabrana mail adresa _ni na koji način ne utiče_ na mogućnost da
primate poruke i za sve ostale varijante - ako ste recimo trenutno podesili
username@yumail.com, poruke koje vam budu poslate na username@sezampro.yu će
i dalje bez ikakavih ograničenja stizati u vaš mailbox. Adresu dakle možete
menjati često, prema potrebi i raspoloženju ili trajno izabrati neku od
varijanti koja vam najviše odgovara.

Ako za razmenu pošte koristite pop/smtp protokole podešavanje SET EMAIL nije
bitno jer u svom mail programu vi upisujete vašu mail adresu. Ali i tada
morate uneti samo neku od adresa koje se nalaze u spisku.

Sve ponudjene adrese su trajno registrovane i možete ih koristiti bez
vremenskog ograničenja.
------------------------------------------------- 1.245 --
================================
Sezam, Obavestenja.132, zzivotic
(1.132) Sre 06/08/1997 00:43, 641 chr (RS)
:: ALTPASSWORD
----------------------------------------------------------------
Uvedena je nova naredba SET ALTpassword. Ovom naredbom se može postaviti
lozinka koja će važiti u slučajevima kada prenos glavne lozinke preko mreže
može predstavljati sigurnosni problem. Ovom alternativnom lozinkom se *ne
možete* ulogovati na sistem - njena namena je ograničena samo na pojedine
servise.

Za sada je osnovna namena ove loznike pristup POP serveru. Ukoliko na sezamu
podesite SET ALTPASS i isti postavite u mail klijentu, skupljanje pošte će
biti moguće sa bilo koje tačke na Internetu. Za skljupljanje pošte uz pomoć
glavne loznike i dalje važe ista pravila i ograničenja (samo sa naših
dial-in linija).
------------------------------------------------- 1.132 --

================================
Sezam, Obavestenja.253, zzivotic
(1.253) Pon 11/09/2000 15:42, 1578 chr, (MR)
:: Autorizacija pri slanju email-a


----------------------------------------------------------------
Danas je puštena probna verzija mail servisa koja omogućava autorizaciju pri
slanju poruka SMTP protokolom. Ukoliko vaš mail klijent podržava ovu opciju
poruke preko Sezama možete slati bez obzira na kog provajdera u svetu ili
kod nas ste u tom trenutku priključeni.

Koliko smo uspeli da proverimo, autorizaciju koja je ugrađena u naš server
podržavaju Netscape od verzije 4.x, Outlook Express od verzije 4.x i Outlook
od verzije 98. Za autorizaciju se koristi AUTH LOGIN metod.Autorizacija se u mail programima najčešće mora posebno uključiti. OE na
primer zahteva da kod definisanja mail account-a na tabu 'Servers' uključite
opciju 'My server requires authentication'. Dugme 'Settings' pored opcije
omogućava da navedete svoje korisničko ime (samo username, ne mail adresu) i
password, mada možete izabrati da se koriste ista podešavanja kao i za
čitanje pošte. Password koji navodite može biti bilo glavna bilo
alternativna lozinka pri čemu je za slanje poruka preko sezama kada ste
priključeni na drugog provajdera obavezno koristiti altpass.Najbolji način da proverite da li ste sve podesili kako treba je da
pošaljete poruku sebi i da po prijemu te poruke pogledate njeno zaglavlje -
u prvoj Received: liniji će se naći tekst "... (authenticated as
vas_username) ...".Ukoliko se vaš klijent "razume" sa našim serverom i ako ste sve dobro
podesili, autorizaciju možete trajno uključiti.

Molim vas da pri iznošenju vaših zapažanja o korišćenju ove opcij
obavezno navedete koji mail klijent i njegovu verziju koristite.
------------------------------------------------- 1.253 --


================================
Sezam, Obavestenja.68, zzivotic
(1.68) Čet 17/10/1996 18:35, 2978 chr (RS)
----------------------------------------------------------------
Pušten je u probni rad POP server tako da za razmenu pošte možete koristiti i
neki od mail klijenata poput Eudore, Netscape ili Microsoft Mail-a itd.

Za adresu SMPT i POP servera stavite privremeno 'sezampro.yu' jer će adresa
mail servera uskoro biti sasvim sigurno promenjena.

S obzirom da sezamov način rada sa privatnom poštom ima svojih specifičnosti u
odnosu na internet standard i da želimo da vam omogućimo da i dalje možete
potpuno ravnopravno da koristite oba sistema, potrebno je da povedete računa o
još nekoliko opcija kod podešavanja.

Najvažnije pitanje se odnosi na to da li treba podesiti da se poruke nakon
preuzimanja POP3 protokolom brišu (delete) sa sistema ili ne (Leave copy on
server). Sezamov POP3 server podržava i jednu i drugu mogućnost i vaš izbor u
suštini zavisi od toga koji ćete metod izabrati kao dominantan za rad sa
poštom. Ukoliko izaberete da se poruke brišu nakon preuzimanja, poruke će
stvarno biti i obrisane i kada se ulogujete na sistem neće moći da ih i tako
pročitate ili vratite nazad na bilo koji način.

Metod ostavljanja poruka na servera se bazira na tome da mailer pri svakom
obraćanju serveru od njega traži listu *svih* poruka za vas, listu upoređuje sa
porukama koje ima u svojoj bazi i novim porukama smatra one koje kod njega ne
postoje. Mana ovog metoda je što vremenom, ova lista može prilično da poraste
pa će skupljanje čak i jedne poruke trajati sve duže i duže pri čemu se može
udariti i u sistemki limit od 1000 poruka koliko je server u stanju da isporuči
u jednoj seansi. Sezamova implementacija POP3 zato ne formira listu svih poruka
koje postoje već je ograničava na nove poruke (koristeći standardan metod
pointera na prvu novu poruku) a da pri tome samo čitanje POP protokolom *ne*
pomera pointer.

Dakle, ako želite da koristite isključivo mail klijente, podesite da se poruke
na serveru nakon preuzimanja brišu. Ako koristite mešani sistem, podesite da
poruke ostaju na serveru i bez obzira da li ste poruke preuzimali ili ne, kada
se ulogujete na sezam, sačekaće vas kao nove na isti način kako ste do sada
navikli.

Sezamov POP server podržava i MIME format tako da će poruke uz koje su
priključene datoteke biti prosleđene na vaš računar korektno. Imajte na umu da
to ipak nije preterano efiksan metod za prenos velikih datoteka, da ne postoji
način za nastavak započetog prenosa poruke i da ćete posao kod velikih datoteka
obaviti bar 25% brže koristeći klasičan prenos za sada zmodem protokolom a
kasnije i FTP-om.

Ukoliko želite odmah da probate kako sve to izgleda a nemate novih poruka na
sezamu, ulogujte se prvo konzolno i zadajte mail seen 011096 (ili neki kasniji
datum ako imate puno poruka). Nakon toga pokrenite mail program.

Planiramo da pripremo i detaljnija objašnjenja o korišćenju mail programa i
SMTP/POP protokolima za one koji do sada nisu nisu imali prilike da rade na
takav način.

Pozdrav, zz
------------------------------------------------- 1.68 --
===============================
Sezam, Obavestenja.47, zzivotic
(1.47) Sub 13/07/1996 23:25, 544 chr (RS)
----------------------------------------------------------------
Brojevi poruka u privatnoj pošti su prešli 100.000 tako da je aktivan
mehanizam za skraćeno navođenje broja poruke.

Na primer, poruka broj 100.023 nosi oznaku 23.1 i može se adresirati samo
brojem 23 - dodatak .1 nije potrebno navoditi.

Na isti način naredba mail list 90000+ 123- daje sve poruke u opsegu od
90.000 - 100.123.

Broj poruke se moža navesti bilo u skraćenom obliku (u prethodnom primeru 23)
bilo u obliku koji je prikazan u zaglavlju poruke (23.1). Apsolutni broj
poruke (u primeru 100023) se ne može koristiti.
------------------------------------------------- 1.47 --
================================
Sezam, Obavestenja.86, dejanr
(1.86) Pet 29/11/1996 06:14, 1351 chr (RS)
----------------------------------------------------------------
Sutra (ili danas, zavisi kada pošaljem exec... ukratko, u petak) u
prepodnevnim časovima radićemo na instalaciji dodatnog Sezamovog file
servera.

Pošto je Sezam porastao sa 8 na 26 linija, file server na kome se nalaze
sve konferencije, privatna pošta, grupe i datoteke postao je usko grlo
sistema, kako što se tiče prostora na diskovima (trenutno oko 4 GB) tako
i što se tiče brzine procesiranja. Zato smo odlučili da instaliramo još
jedan file server, Pentium računar sa 32 MB memorije i SCSI diskom od 3.5
gigabajta. Korisnici će to primetiti kroz brži odziv sistema, naročito
kod slanja privatnih i konferencijskih poruka, a imaćemo i prostora na
disku za sledeći period.

Obzirom da na novom serveru treba da bude privatna pošta (koja trenutno
ima dosta preko gigabajta) i neke druge informacije, proces migracije
podataka moraće da potraje par sati. Za to vreme Sezam neće raditi, dok
će Internet podsistem normalno funkcionisati (uz mogući kratak prekid,
kada bude trebalo da se svi računari uključe u novoformiranu mrežu),
osim što neće moći da se pristupa bazi privatne pošte.

Radovi će početi između 9.30 i 10 pre podne. Nije lako precizno predvideti
kada će biti završeni, ali trudićemo se da prekid rada traje što kraće i
da sistem bude u punom pogonu tokom popodnevnih časova.

Zahvaljujemo se na razumevanju.
------------------------------------------------- 1.86 --
================================
Sezam, Obavestenja.87, dejanr
(1.87) Sub 30/11/1996 05:18, 1134 chr (RS)
:: Novi server
----------------------------------------------------------------
Juče je Sezam dobio novi file server, Pentium računar sa diskom od 3.5 GB.
Takođe je u starom file serveru, koji ostaje "na dužnosti", ploča zamenjena
bržom.

Obzirom da Sezam koristi btrieve, dakle klijent-server metod za pristup
bazama poruka, postojanje dva servera bi trebalo da ubrza obradu i otkloni
usko grlo koje je evidentno postojalo od povećanja broja ulaznih linija,
odnosno broja korisnika koji istovremeno mogu da pristupe sistemu. Korisnici
će to primetiti kroz brži odziv, naročito pri izvršavanju EXEC-a.

Novih 3.5 GB prostora (na starom serveru ima još oko 4 GB) znači da,
bar jedno vreme ;), nećemo morati da brinemo o prostoru za poruke, fajlove
i sve ostalo. Kad pomislim da je prvi Sezam radio sa diskom od 40 MB, a
prvi komercijalni i višelinijski Sezam sa diskom od 300 MB, a sada ni
4 GB nije dosta, vidim kako tehnika napreduje.

Istovremeno su konvertovane i stavljene na sistem sve konferencije sa
starog Sezama, kojima može da se pristupa na uobičajen način. Imena tih
konferencija počinju sa O_, recimo O_SEZAM, O_FORUM, O_VICEVI i slično.
Sa CONF VIEW /A videćete kompletan spisak.
------------------------------------------------- 1.87 --
================================
Sezam, Obavestenja.208, zzivotic
(1.208) Čet 31/12/1998 01:22, 419 chr (RS)
:: Pad mail servera
----------------------------------------------------------------
30/12/1998 oko 23 časa je došlo do pada glavnog mail servera. Problemi sa
ovim serverom su se manifestovali i u radu sa padovima.

Kvar je otklonjen u toku noći i ni jedna poruka nije izgubljena. S obzirom
na situaciju, bili smo prinuđeni da pre planiranog roka aktiviramo i novi
mail server.

Izvinjavamo se svim korisnicima koji su imali problema u radu i zahvaljujemo
na razumevanju.

Pozdrav, zz
------------------------------------------------- 1.208 --
================================
Sezam, Obavestenja.92, dejanr
(1.92) Ned 22/12/1996 02:56, 371 chr (RS)
----------------------------------------------------------------
Nocas smo ponovo imali problem sa glavnim file serverom, pa Sezam nije radio
oko 40 minuta. Posle jedne prijatne noćne šetnje :( problem je privremeno
otklonjen, ali će tokom dana verovatno morati da se menja ploča servera. Zato
Sezam u nekom intervalu neće raditi.

Izvinjavamo se zbog ovog problema i radićemo najvećom mogućom brzinom na
njegovom rešavanju.
------------------------------------------------- 1.92 --
================================
Sezam, Obavestenja.143, dejanr
(1.143) Čet 09/10/1997 12:04, 410 chr (RS)
:: Baza privatne pošte
----------------------------------------------------------------
Noćas je, zbog kvara na jednom od file servera, došlo do teške havarije
datoteke sa privatnom poštom. Zahvaljujući ugrađenim sigurnosnim mehanizmima,
baza je potpuno regenerisana tako da ni jedna poruka nije izgubljena, ali
je njena regeneracija i indeksiranje trajala osam sati, za koje vreme deo
Sezamovih usluga nije bio dostupan.

Sada bi trebalo da je sve u redu.

Izvinjavamo se na neugodnosti.
------------------------------------------------- 1.143 --
================================
Sezam, Obavestenja.210, zzivotic
(1.210) Sre 06/01/1999 17:47, 938 chr (RS)
----------------------------------------------------------------
U toku prethodne večeri došlo je do problema sa mail serverom koji nisu
odmah uočeni tako da se problem pogoršavao do jutros kada je postalo
nemoguće poslati poruku. U toku prepodneva su preduzeti radovi koji su, kako
to obično biva kada nešto krene loše, bili praćeni dodatnim problemima tako
de je mail sistem postao operativan tek sada.

Pokazalo se, na žalost, i da je zbog bug-a u sistemskom softveru koju
koristimo za baze podataka (btrieve) postalo nemoguće vršiti backup bez
prekidanja rada sistema. Trudićemo se da postavimo novi backup sistem uz
minimalno ometanje vašeg rada tako da i dalje možemo da garantujemo da ni
jedna poruka i ostali vaši podaci neće biti isgubljeni čak i u slučaju
ozbiljnijih hardverskih problema.

Svima koji su se danas nervirali zbog nemogućnosti da konzolno pristupe
sistemu ili pošalju poruke posebno se izvinjavavamo i zahvaljujemo na
razumevanju.

Pozdrav, zz
------------------------------------------------- 1.210 --
================================
Sezam, Obavestenja.247, dejanr
(1.247) Sre 09/08/2000 02:55, 1501 chr, (MRRS)
:: Radovi u subotu
----------------------------------------------------------------
Sezam planira detaljan remont i unapređenje svog hardvera, kako bi odgovorio
zahtevima sve većeg broja korisnika i pripremio se za ekspanziju očekivanu
tokom jesenjih meseci. Najozbiljniji zadatak je aktiviranje novog podsistema
za rad sa privatnom poštom koji je baziran na SQL serveru. Aktiviranje tog
podsistema obavićemo u dve faze: naredne subote instaliraćemo novi server
na koji će biti prenesena baza privatne pošte, a onda ćemo, u terminu koji
će naknadno biti objavljen, implementirati odgovarajuće softverske izmene.
Čitav prelaz će biti transparentan za korisnike, koji će jedino primetiti
bolje performanse novog rešenja, kao i dodatke u konzolnom režimu koji će
olakšati pristup Internet mail-u.

Planirana operacija se ne može izvesti bez zaustavljanja čitavog sistema
koje će potrajati više sati, zbog potrebe da se prekopira i konvertuje
nekih 9.5 GB podataka, koliko trenutno zauzima baza privatne pošte.
Prvu fazu ove konverzije obavićemo u subotu, 12. avgusta od 04:00 do
12:00 časova. Sezam u tom periodu neće raditi - trudićemo se da što
pre završimo osnovni remont hardvera i unapređenje lokalne mreže, što
će omogućiti korisnicima da normalno pristupaju Internetu već u
prepodnevnim časovima, dok će privatna pošte i ostali Sezamovi servisi
biti reaktivirani orijentaciono u 12:00. Za vreme radova na hardveru
Sezam će normalno primati poruke iz sveta za korisnike, tako da ni
jedan upućeni e-mail neće biti izgubljen.

Zahvaljujemo se na razumevanju.
------------------------------------------------- 1.247 --
================================
Sezam, Obavestenja.250, dejanr
(1.250) Čet 31/08/2000 14:52, 942 chr, (MRRS)
:: Radovi u subotu
----------------------------------------------------------------
Za subotu, 2. septembar planirani su radovi na unapređenju i
rekonfigurisanju sistema. Novi server preuzeće brigu o bazi
privatne pošte, čime će Sezam biti spreman za dalji rast
koji očekujemo tokom jesenjih meseci. Istovremeno ćemo instalirati
novu verziju softvera koja će obezbediti još efikasniji pristup
Sezamovoj bazi poruka.

Da bi se novi hardver i softver pokrenuo, neophodna je pauza u
radu sistema tokom koje će postojeće poruke biti konvertovane iz
BTrieve baze koju smo koristili prethodnih godina u SQL Server
format. Sezam će biti nedostupan od 5 ujutru do približno 10
pre podne, posle čega će svi servisi biti ponovo pokrenuti osim
privatne pošte. Očekujemo da će privatna pošta biti ponovo
operativna u subotu oko 12 časova. Sezam će sve vreme primati
poruke za svoje korisnike sa Interneta i te poruke će biti
isporučene odmah po pokretanju novog sistema privatne pošte.

Zahvaljujemo se na razumevanju.
------------------------------------------------- 1.250 --
================================
Sezam, Obavestenja.233, zzivotic
(1.233) Čet 13/01/2000 14:43, 771 chr (RS)
:: SMS->EMAIL
----------------------------------------------------------------
Pustili smo u probni rad servis koji vam omogućava da sa mobilnog telefona,
preko SMS poruke pošaljete email bilo gde. Sve što treba da uradite je da
pošaljete SMS poruku na broj +38163204597 sledeće sadržine:

email adresa poruka

Email je komanda koja se može skratiti i samo do slova e, adresa je bilo
koja internet adresa (za poruku sezamovom korisniku dovoljno je samo
korisničko ime) i poruke je tekst poruke koji će biti isporučen elektronskom
poštom. Na primer:

em pera Skidaj se sa veze, trebas mi hitno
e zika@domen.com Pozdrav iz Beograda

itd. Kucnje malim ili velikim slovima ne pravi razliku, jedini problem mogu
biti email adrese za sisteme koji ih razlikuju gde se adresa mora kucati
tačno kako sistem zahteva.

Pozdrav, zz
------------------------------------------------- 1.233 --