Tekuća konfiguracija

 

SQL Server je "ulazio na Sezam" postupno, otprilike putem koji je već "utabao" BTrieve. Najpre smo mu poverili brigu o sistemskim dnevnicima, pošto njihov gubitak ne bi bio previše bolan. Kada je tu sve bilo u redu, usudili smo se da mu poverimo sistemske poruke, a onda i tarifiranje vremena koje korisnici provode na vezi, što predstavlja veoma intenzivan saobraćaj. Uvođenjem novog tarifnog plana u septembru 1999, SQL Server je počeo da obrađuje i podatke o uplatama korisnika, što je značilo da je stekao potrebno poverenje - Dragana, Mira i Nataša vrlo brzo su se navikle na prednosti Web interfejsa. Prvih dana 2000. Sezamova Web strana je redizajnirana a taj novi izgled itekako se oslanja na SQL Server koji, na osnovu upita korisnika, ispisuje podatke iz raznih baza, od informacije o preostalom Internet vremenu pa do vica dana.

Došlo je, dakle, vreme za još jednu reorganizaciju e-mail podsistema. Ona je obavljena u dve faze - u prvoj je instaliran novi Novell server koji raspolaže diskovima dovoljnim za Sezamove konferencije i fajlove (ranije su te informacije bile razdeljene na tri servera), a u drugoj je pokrenut Windows NT server na kome je instaliran SQL i koji opslužuje privatnu poštu. Danko Jevtović se, projektujući nove servere, pobrinuo da to budu računari koji će, kako (multi)procesorskom snagom tako i kapacitetom odnosno performansama diskova, podmiriti potrebe širenja SezamaPro tokom sledeće godine. Naravno, svi znamo da je to trka bez kraja i da neće proći mnogo vremena pre no što novim serverima zatrebaju još noviji diskovi... 

E-mail zasnovan na SQL Serveru zahtevao je zamenu dobrog dela Sezamovog softvera. U trenutku kada ovo pišem, novi sistem je već u punom pogonu, manji početni problemi su otklonjeni i u pripremi su dodatni mehanizmi za kontrolu i pristup elektronskoj pošti kroz Web interfejs. Nadam se da će se steći uslovi i za "prateće usluge", kao što je slanje SMS poruka na mobilni telefon korisnika kada stigne neka važna poruka - već sada je moguće samo slanje e-mail-a sa mobilnog telefona.

Šta reći posle gotovo jedanaestogodišnjeg konstantnog unapređivanja jednog od najvažnijih Sezamovih podsistema? Računari su iz godine u godinu sve brži, ali i potrebe korisnika rastu. Nekada smo uglavnom razmenjivali kratke privatne poruke koje otkucamo, a 2400 bps modemi su nam omogućavali da uz njih eventualno priključimo datoteku od 100 ili 200 KB. Danas možda ne kucamo mnogo duže poruke, ali uz njih šaljemo arhive od više megabajta čiji prenos, zahvaljujući 56K modemima i ISDN uređajima, ne predstavlja problem. Razmenjuje se muzika pa i video sekvence, a ima korisnika koji su kucanje zamenili diktiranjem poruka. Uz to, sa Interneta stižu hiljade opsežnih poruka sa e-mail lista. Sve to treba efikasno primiti, sačuvati i isporučiti - u pitanju je ozbiljan izazov čak i za savremeni hardver, pa dobar izbor baze podataka i pisanje optimalnih aplikacija može predstavljati razliku između zadovoljstva i nezadovoljstva korisnika.

Sezam je svoj sadašnji e-mail zasnovao na mainstream rešenjima kao što je Windows NT i Microsoft SQL Server. Težnja da stalno razvijamo svoj softver umesto da se opredelimo za neko od gotovih rešenja mogla bi se nazvati hrabrom, ali ona zapravo predstavlja jedini način da očuvamo vertikalnu kompatibilnost, omogućimo pristup e-mail-u i kroz konzolni interfejs na koji su korisnici navikli i da budemo u stanju da se brzo prilagodimo potrebama specijalnih korisnika, nudeći pri tom opcije koje ne postoje u standardnim rešenjima. Sve to, naravno, ima i svoju cenu - Zoran već godinama ulaže silne časove rada da bi Sezamov softver sledio potrebe korisnika, a gubi se i mnogo živaca kada naiđe neki problem ili bag koji je teško locirati u složenom, mrežnom okruženju. Ipak, to je put koji smo odabrali i koji predstavlja osnovu Sezamovog uspeha.

 

Back Home Up