Tesni diskovi

 

Tokom 1994. godine Sezam je, zahvaljujući "superdinaru", lepo napredovao, ali se hardver teško nabavljao - ostali smo na 15 linija i na 2400 bps modemima, pa privatnih poruka nije bilo bitno više nego ranije. Ipak, stalno smo udarali u limit od 32767 poruka: baza pošte je morala redovno da se prazni, obično 8. ili 9. u mesecu - rok nije smeo da se promaši ni za dan, jer je tog dana brojač obavezno stizao do 32000. Taj deo održavanja sistema je bio pripao meni i zaista mi nije smetao - jeste bilo malo nezgodno što uvek mora da se radi u isti dan, ali je to bila retka prilika za opsežniji razgovor sa Jovom i Esadom (kasnije Vesnom i Miljanom).

Još dobro pamtim tok procedure, savršeno prilagođen činjenici da na diskovima ima malo prostora i vrlo skromnom broju raspoloživih traka za Jumbo (ili koji već beše) strimer. Najpre se pokrene arhiver koji zip-uje sve aktivne konferencije na lokalni disk uredničkog računara, što je uvedeno tek u Miljanovo vreme, jer su Jovini lokalni diskovi redovno bili puni maltene do poslednjeg bajta (bez šale, ponekad se dešavalo da otkucate DIR i da piše 0 bytes free na C: ili D: disku; nikad mi nije bilo jasno kako je to postizao, kako onaj zadnji fajl ima tačno onoliko klastera koliko ima slobodnog prostora, ali eto...). Pošto su konferencije arhivirane, pokrećem Jumbo koji kopira arhive na trake i prelazim na drugi računar kako bih pripremio privatnu poštu "za čišćenje".

Priprema se svodi na to da se baza privatne pošte prekopira na lokalni disk tog drugog računara, u meri u kojoj je to moguće. Ako ima dovoljno prostora, prekopira se sve, dakle baza poruka i fajlovi uz poruke. Ako nema mesta, prekopira se samo baza poruka pa se otkuca DIR *.* > C:\LISTA.TXT da bi se sačuvala lista originalnih imena fajlova. Ako nema mesta ni za bazu, onda se zip-uju neki sadržaji na lokalnom disku; nikad se nisam usudio da počnem CLEAN ako ne postoji backup, mada me je Zoran uveravao da nema neke veće opasnosti, čak i ako operacija "pukne".

Kopiranje privatne pošte je obično trajalo znatno kraće od kopiranja konferencija na strimer, pa bi mi ostalo vremena za sledeću, najdelikatniju operaciju: ako, primera radi, MAIL.DTA fajl zauzima 40 MB, treba na serverskom disku osloboditi barem 2*40 MB za samu operaciju prepakivanja. Naravno, taj prostor ni u snu nije postojao (kao za inat, zaostali pad-ovi i log-ovi, koje bi bilo lako pobrisati, nalazili su se na drugom disku), dakle nešto je uvek moralo da se skloni. Obično su to bile neke od većih konferencija koje su prethodno zip-ovane; lako će se raspakovati po završenom poslu. Najzad sam arhivirao i snimao bazu korisnika, koja je redovno stajala na tačno dve 5.25" diskete (i danas čuvam dotične dve diskete snimljene krajem 1995, mada više nemam ispravan 5.25" flopi na kome bih ih pročitao).

Pošto je backup na trake i diskete završen a prostor oslobođen, prelazim na urednički računar i pokrećem program CLEAN. On počinje sa nizom pitanja na koja treba pažljivo odgovoriti: koje se poruke brišu, od kog datuma (uh, kako je lako pogrešiti za jedan mesec kada se datum kuca u obliku 090894), da li se uklanjaju obrisane grupe, da li se brišu i neaktivni korisnici (na ovo je bilo važno odgovoriti sa NE, pošto taj deo programa nikad nije testiran)... Onda svi prisutni još jednom pažljivo pregledaju odgovore na pitanja, prekrstim se i kažem CLEAN-u da počne sa poslom. Od tog momenta u Redakciji je uvek nastajala neka neprijatna tišina, a razgovori su se svodili na kratke rečenice; otprilike kao kada u avionu imate desetak putnika koji se boje letenja.

CLEAN najpre markira poruke za brisanje. Dobro, to nije opasno. Onda kreće promena imena fajlova vezanih uz poruke (uh!), pa brisanje poruka (uh, uh!) za koje vreme svi sede za drugim računarom i gledaju kako prostor na disku rapidno opada prema nuli, nadajući se da ni ovoga puta programu slučajno neće zatrebati nešto malo više od 2*veličina_fajla kilobajta. Najzad dolazi najgora operacija: pomeranje pointera na pročitane poruke u slogovima korisnika - ako bi, daleko bilo, tu nešto "puklo", sve bi ostalo u haotičnom stanju i već bih mogao da zamislim poruka u konferenciji Sezam u kojoj se stotine korisnika žale da je sistem opet (zapravo se to nije nikad desilo, ali nema sumnje da bi reč "opet" bila vrlo popularna) zaboravio koje su poruke pročitali a koje nisu.

Pošto CLEAN završi posao, nastupalo je opštenarodno veselje - obično bi bilo prekasno da bi radnički bife (izvor Coca-Cole u belim midi kartonskim čašama i kafe u mini kartonskim čašama - pića su koštala nešto kao 1 dinar i bila odgovarajuće dobrog ukusa) bio otvoren, ali su često postojale neke unutrašnje rezerve. Trebalo je još samo vratiti na disk privremeno obrisane konferencije, napraviti drugi backup korisničke baze na još dve 5.25" diskete (pointeri na privatne poruke su promenjeni, pa treba sačuvati i to stanje), obrisati backup-ovane arhive sa lokalnog diska, obrisati fajl CLOSED i posmatrati kako sistem radi, nadajući se da korisnici neće naići ni na kakve probleme.

Pošto je trebalo biti uz Sezam barem sat-dva posle završenog CLEAN-a, koristio sam to vreme za prateće poslove - ukoliko je tokom prethodnog meseca neka konferencija dobila novi tom (na starom Sezamu je broj poruka u konferenciji bio ograničen na 5000, pa bi po dostizanju tog limita konferencija bivala zatvorena, a otvarana nova, sa većim rednim brojem - tako su postojale SEZAM.1, SEZAM.2, SEZAM.3...) arhivirao sam zaključenu konferenciju i kopirao je na diskete kao i na traku "Stare konferencije". Onda bih brisao razne privremene fajlove sa diska i ostatak vremena provodio u razgovoru sa kolegama.

CLEAN je "pukao" samo jednom - za njegov rad je bilo ostavljeno dovoljno prostora, ali sam izgubio iz vida da postoji jedan nezavisni izvor podataka. Tačno u 6 sati na nodu 5 aktivirao se event koji je zvao FON i skupljao UUCP poštu. Nije, naravno, mogao da je upiše u bazu koja je bila zaključana, ali je "taložio" poruke na serverski disk i tako potrošio taman toliko prostora da CLEAN prijavi fatalnu grešku na 98% završenog posla. Na svu sreću, postojao je pun backup privatne pošte pa sam ga vratio na disk i ponovio operaciju; jedini gubitak bilo je nekih pola sata vremena. Sećam se da se u zadnjim danima pojavio još jedan sličan problem sa UUCP-jem, ali sam zaboravio detalje - Zoran je tokom CLEAN-a uvek dežurao kod kuće, pa smo kroz maratonski telefonski razgovor najzad uspeli da shvatimo u čemu je stvar i da sve dovedemo u red.

Poruke su poslednji put brisane 13. novembra 1995. - to mi je ujedno bila i zadnja poseta zgradi BIGZ-a. Došlo je vreme da SezamPro počne sa komercijalnim radom.

 

Back Home Next