PC #10, februar 1996

Stvari su počele da se događaju gotovo filmskom brzinom, prosto poželim da deo materijala za uvodnik deponujem u neku banku, koja bi ga sačuvala za neki "sušniji" mesec. Možda neskromno, počeću od našeg časopisa - jubilej zvani deseti broj svakako je vredan da ga posebno obeležimo, a motiv više je nagrada "Diskobolos '95", priznanje za informatički poduhvat godine u domenu računarskog izdavaštva. Reputacija koju je časopis "PC" stekao već u prvoj godini rada, a koju potvrđuje i ovo vredno priznanje Jugoslovenskog informatičkog saveza, osnažuje ambiciju, sa kojim smo pre godinu dana krenuli u projekat "PC", da stvorimo časopis koji će se naći u rukama svakog profesionalnog korisnika računara u zemlji.

Šta danas zanima Jugoslovena koji koristi računar u poslu? Verujem da će ga ove godine, u svakom smislu, zanimati tri reči: veza sa svetom. Kada se radi o računarima, priključak za vezu sa svetom zove se Internet, pa smo krenuli tragom najava da će se uskoro i naši modemi obradovati Webu. Milan Bašić je razgovarao sa svima koji su poslednjih nedelja uzburkali javnost najavama skore veze sa Internetom. Obećanja zvuče veoma ohrabrujuće, ali se bojim da ćete konkretne odgovore na pitanja 'Kada', 'Kako' i 'Pošto', koja svakako postavljate čitajući ove redove, morati još malo da sačekate.

Iz veze sa svetom proisteći će i nešto materijalnije od elektrona koji putuju informatičkim autoputem. Razgovori sa predstavnicima velikih stranih firmi, koje upravo traže zastupnike u Jugoslaviji, uverili su nas da je svet zainteresovan za naše tržište i da veoma visoko procenjuje njegove potencijale. Ako se budemo oslobodili stege "unutrašnjih sankcija" koje otežavaju i usporavaju svaki uvoz i poslovanje, ispuniće se predviđanja gospodina Tore Hofstada iz Hewlett-Packard-a da ćemo, za samo godinu dana, pola "tajvanaca" zameniti računarima sa firmom. Radićemo sa pouzdanijom, efikasnijom i modernijom opremom.

Na nama je da tu moderniju opremu testiramo i da vam preporučimo najbolje. U ovom broju "PC"-ja čitajte o prvim Pentium 166 MHz računarima, ali i o konkurentskom NexGen procesoru, SUN stanicama, 100 Mbit Ethernet mrežama, jeziku Java, novom Delphi-ju, QEMM-u i mrežnim operativnim sistemima, pripremite se za nova izdanja PC Press-a i... vidimo se u martu!