SezamPro

 

Decembra 1995. godine sankcije su upravo ukinute (doduše, ostaje nekakav "spoljni krug" koji smo tek kasnije razumeli), strane firme dolaze u Jugoslaviju i traže partnere i distributere a dinar se i dalje nekako drži. Mnogi korisnici Sezama odlučuju da nešto "čvrstih" dinara potroše za prelazak na novi sistem, SezamPro...

18. decembra počeo je komercijalni rad SezamaPro, novog sistema za modemske komunikacije okrenutog pre svega profesionalnim korisnicima računara, kojima su potrebne stručne informacije i dobra veza sa drugim sistemima i mrežama u zemlji i svetu...

Reč Sezam je tokom prethodnih šest godina bila sinonim za kvalitetne modemske komunikacije, brojne konferencije u kojima ćete brzo naći odgovor na bilo koje stručno pitanje, probrane datoteke u direktorijumima kao i za dobru zabavu u chat-u. Sezam je, sa druge strane, uživao i reputaciju sistema koji je u priličnoj meri "zatvoren u sebe", odnosno nije adekvatno integrisan sa drugim BBS-ovima i mrežama. Takva koncepcija je bila sasvim logična i prihvatljiva u doba kada je Sezam nastajao, ali danas se mora obratiti mnogo veća pažnja na staze koje vode do globalnog informatičkog autoputa. Zato smo odlučili da, koristeći iskustva stečena tokom prethodnih godina ali i mnoge nove ideje, osmislimo i pokrenemo novi sistem za modemske komunikacije koji je dobio ime Sezam Pro.

Direktan kontakt

Uz sve mogućnosti modemskih komunikacija, većini poslovnih ljudi je najpotrebnija elektronska pošta - to je najcelishodniji način da kolegama ili poslovnim partnerima brzo i efikasno dostavite poruku, ugovor, listu narudžbina ili bilo koji drugi materijal proizveden na računaru. Pozovete Sezam i ostavite poruku, a vaš korespondent je preuzme kada mu bude zgodno i odgovori na nju.

Podsistem privatne pošte je potpuno pripremljen na veliki promet koji ga očekuje: broj poruka koje mogu da se čuvaju u bazi je praktično neograničen, a vreme njihovog zadržavanja na sistemu potpuno konfigurabilno. Naravno da će se stare poruke posle nekoliko meseci uklanjati sa sistema, ali korisnici to neće primećivati kroz promenu rednih brojeva - mail koji je jednom stigao na sistem dobija jedinstveni broj na koji uvek možete da se pozovete. Neki od noviteta uključuju i mogućnost zadavanja teme poruke, prosleđivanja pošte, slanja na više adresa i tako dalje.

Najvažnija novost je, naravno, on line veza sa YU Internetom koja će omogućiti slanje i prijem poruka sa drugih sistema. To praktično znači da će vaša poruka poslata nekom od korisnika Univerzitetske mreže (u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Podgorici...) ili bilo kog drugog komercijalnog sistema vezanog u YU Internet kao što je MR Net praktično trenutno stići u elektronsko poštansko sanduče primaoca, baš kao što će se i njegov ili njen odgovor naći u vašem sandučetu onoga momenta kada bude poslat.

Sledeće važno pitanje je razmena elektronske pošte sa stranim sistemima. Iako su sankcije prošle, Jugoslavija i dalje nema direktnu vezu sa Internetom, što znači da je razmena ograničena na manje količine privatne pošte, što trenutno finansira država, pa je pre svega dostupno Univerzitetu. Neće, dakle, biti lako dok se ne uspostave bolje veze sa svetom i dok komunikacija ne bude komercijalno zasnovana - čim se to desi, verujemo tokom prvih meseci 1996. godine, Sezam Pro će biti spreman da proširi asortiman svojih usluga.

Prema NT-u

Sezamov softver je razvijan za DOS, a sam sistem je činila mreža PC računara vezanih u lokalnu mrežu pod Novel NetWare operativnim sistemom. Potreba za boljim umrežavanjem učinila je ovu koncepciju u izvesnom smislu zastarelom, tako da se postepeno prelazi na novu generaciju: za sada deset nodova SezamaPro (osam javnih i dva namenjena održavanju sistema) opslužuje deset 80486 računara vezanih u NetWare mrežu, ali već će komunikaciju sa YU Internetom podmirivati Pentium računar koji radi pod Windows NT operativnim sistemom. Planira se postepeno portiranje Sezamovog softvera na 32-bitnu platformu, posle čega će se lokalna mreža DOS računara zameniti mrežom NT servera od kojih će svaki opsluživati po nekoliko korisnika. Korisnici će se najviše obradovati nestanku memorijskih ograničenja, koja su u prošlosti otežavala instalaciju složenih eksternih programa na Sezamu.

Drugi pravac širenja sistema je povezivanje sa lokalnim mrežama kompjuterskih firmi, čime će Sezam dobijati velike grupe korisnika koji će, na računarima koje i inače drže na stolu, pokretati SOR, čitati i odgovarati na poruke, a docnije će jedan od računara u mreži pozvati SezamPro i razmeniti poštu.

SezamPro trenutno radi na osam javnih linija na kojima su instalirani V32bis/V42bis 14400 modemi. Linije su vezane u seriju na broju 011/3222-592. Očekuje se da poslednjih dana ove ili prvih dana 1996. godine proradi veza sa YU Internet-om, tako da će vas telnet sezam.co.yu sa bilo kog računara u Mreži dovoditi do Sezamovog ulaznog prompt-a... i dalje.

SezamPro radi na principu pretplate, koja pretplatniku omogućava korišćenje svih osnovnih servisa, uz ograničenje dnevnog vremena na 90 minuta, 30 po pozivu i neograničeni download. Cena pretplate za pojedince iznosi: 50, 100, 180 odnosno 265 dinara za 1, 3, 6 i 12 meseci, dok su za razne kategorije korisnika predviđeni popusti koji idu i do 70%. Za sve informacije pozovite modemom 011/3222-592, otkucajte NEW i prepustite se Sezamovom korisničkom interfejsu. Možete se, naravno, i glasom obratiti na telefon 011/3227-231 ili svratiti u Skadarsku 40C (drugi sprat) i u prijatnom ambijentu započeti druženje sa novim sistemom.

Back Up Next