Rani radovi

 

Kada smo, u oktobru 1989. godine počeli da razmišljamo o konkretnim detaljima realizacije Sezama, usluge smo podelili na tri segmenta: privatna pošta, konferencije i prenos datoteka. Odlučili smo da stavimo akcenat na konferencije (mada se većina tadašnjih BBS-ova orijentisala na skupljanje fajlova), ali smo razumeli i značaj privatne pošte; sećam se čak konstatacije iz uvodnog teksta da će usluge sistema biti besplatne, ali bi vremenom neke od njih mogle postati komercijalne, recimo privatna pošta.

Vreme će pokazati da smo izabrali dobru koncepciju: potpuno smo odvojili privatnu poštu od konferencija, po čemu se Sezam razlikovao od većine BBS-ova na kojima su poruke u svim konferencijama zapravo upućivane konkretnom korisniku, samo se biralo da li će one biti privatne ili javne. Na Sezamu su javne poruke išle u jednu bazu, a konferencijske u druge, uz potpuno odvojen set naredbi za pristup.

U početku nismo mnogo razmišljali o maksimalnom broju privatnih poruka na Sezamu - za pointer je korišćen integer, pa je teorijski u bazu moglo da stane neverovatnih 32767 poruka, svakako više nego što će biti potrebno. Ako bi taj broj baš i bio dostignut, lako će se obrisati stare poruke.

Privatne poruke su se u prvim mesecima Sezamovog rada (na jednoj liniji) postepeno skupljale, tempom koji je prevazišao naša očekivanja ali se nije ni približio tehničkim limitima. Nekih šest meseci posle zvaničnog početka rada Sezama (pogledajte poruku 10.11 u konferenciji O_Sezam), najavljeno je da će biti obrisani fajlovi uz stare privatne poruke kako bi se oslobodila 4.5 MB prostora na disku koji se polako popunjavao. Nema podatka koliko je tada poruka bilo u bazi, ali taj broj verovatno nije prelazio 4500. Početkom juna 1990 na Sezamu je postojalo 6295 poruka koje su, sa priključenim fajlovima, zauzimale oko 3 MB prostora. Zanimljiv je i komentar iz te poruke: "pustili smo da privatna pošta raste kako bismo testirali koliko poruka sistem može da podnese i očito smo još daleko od nekih realnih granica". Eh, da li smo mogli da zamislimo da će u avgustu 2000. godine na Sezam stizati 15-20,000 poruka dnevno i da će u bazi biti 12 gigabajta teksta i fajlova?

 

Home Up Next