Avanture tastature

Overengineering, GalNova#1-2018/130

Rookie u prodavnici muzike, GalNova#1-2019/106

Ne baš savršeni par, GalNova#2-2019/113

Nigerijski spam, GalNova#3-2019/114

Struja bez struje, GalNova#4-2019/129

Zauvek, GalNova#1-2020/101

Potraga za Marsom, GalNova#2-2020/102

Posednuti, GalNova#3-2020/122

San o automobilu-robotu, GalNova#4-2020/xx