Računari 87

Njegov (Sezamov) treći rođendan

Tri godine posle prvog CONNECT 2400, razvoj Sezama kao da uzima sve jači zalet - iako je protekla godina bila teška za čitavu zemlju pa samim tim i za naš Sistem za modemske komunikacije, donela nam je dosta novog hardvera, softvera i, što je uvek najvažnije, korisnika i poslovnih partnera

Dejan Ristanović

"Projekat Sezam" se, da počnemo sa malo istorije, "rodio" sredinom septembra 1989. godine kada smo odlučili da napravimo mali BBS časopisa "Računari". BBS je trebalo da bude zasnovan na hardveru koji nam je bio na raspolaganju i softveru koji bismo sami napisali. Projekat nismo počeli od neke velike papirologije ili elaborata, već smo dogovorili jasnu i čvrstu koncepciju i prionuli na posao. Već 25. oktobra 1989. razvoj osnovnog softvera je bio završen i Sezam je počeo sa probnim radom, 28. oktobra je primio prve korisnike dok 11. novembar smatramo rođendanom Sezama obzirom da je tada etapa zvana "probni rad" zvanično okončana. Veoma smo ponosni na činjenicu da je Sezam od tog prvog dana pa do danas radio neprekidno, bez ikakvih zastoja vrednih pomena - ponekad se, naravno, sistem mora isključiti radi instalacije novog hardvera, backup-a, promene softverske konfiguracije (tokom 1992. smo prešli sa Novell-a 2.15 na Novell 3.11 i sa DOS-a 3.30 na DOS 5.0) ili neke slične operacije, ali se trudimo da takvi zastoji budu što ređi i da korisnici o njima budu unapred obavešteni. Tokom 1992. smo, zbog obaveza prema našim korisnicima i pretplatnicima podsistema TANJUG, razvili metodologiju koja sve ove zastoje svodi gotovo na nulu tako da je Sezam, uz sve povremene probleme sa hardverom, bio off-line svega 9 ili 10 časova za čitavu godinu dana!

Današnji Sezam, naravno, ne liči mnogo na onaj Sezam koji je 11. novembra 1989. godine počeo sa radom. Tada smo od hardvera imali jedan 12 MHz AT sa diskom od 40 megabajta i internim modemom Discovery 2400 - pre podne je taj računar korišćen za redakcijske potrebe a popodne je opsluživao Sezam, koji se odazivao na redakcijski telefon. Čitava stvar je pošla toliko dobro da smo već par meseci kasnije prešli na 24-časovni rad na odvojenom telefonskom broju, u septembru 1990. smo prešli na tri linije i komercijalni rad (od 15. oktobra 1990). Tokom Šahovske olimpijade u Novom Sadu, čiji je Sezam bio zvanični informacioni servis, radili smo na 15 linija, onda smo se vratili na 6 linija i tu ostali do oktobra 1991, kada je sistem proširen na današnjih 10 javnih i dve specijalne linije. Svaku od linija opslužuje po jedan AT ili 386 računar sa Ethernet mrežnom karticom i eksternim modemom ViVa 2400 MNP5, a sve to je, zajedno sa nekoliko redakcijskih kompjutera, spregnuto u lokalnu mrežu koju opslužuju dva servera. Zar su baš neophodna dva servera? Možda i nisu, ali je to posledica ovogodišnje odiseje sa diskovima...

Kako do gigabajta?

Kada nam je Compaq, novembra 1990, isporučio DeskPro 386 sa diskom od 330 megabajta, izgledalo je da se problem diska zadugo neće postavljati - tada je, iskreno rečeno, i onih 40 megabajta bilo prostrano! Pokazalo se, međutim, da prostora nikada nije mnogo - same konferencije trenutno zauzimaju 138 megabajta, datoteke u konferencijama daljih 65 MB, na Sezamu je preko 50 megabajta PD/Shareware softvera, nešto zauzima sistemski i Sezamov softver kao i podsistemi...

Najozbiljnije i najteže predvidljivo opterećenje čine privatna pošta, poruke u grupama i, naročito, datoteke priključene uz te poruke. Korisnici jedan drugom šalju veoma opširne arhive tako da se događa da neko tokom jednog meseca uz privatnu poštu pošalje 2 ili 3 megabajta ovakvih datoteka, koje začas napune disk. Već u aprilu 1992. disk od 330 megabajta je počeo da biva tesan. Korisnici te probleme nisu primećivali, ali je održavanje sistema počelo da biva sve složenije - morali smo da svedemo sistemske dnevnike na najmanju moguću meru, da češće brišemo stare datoteke uz privatne poruke i tome slično. Čak smo pomišljali da neke davno zatvorene konferencije (privremeno?) uklonimo sa sistema iako smo bili svesni da su poruke u tim konferencijama pravo blago za nove korisnike Sezama. Ostalo nam je, dakle, da se potražimo novi disk.

Put do konačnog rešenja vodio je preko nekoliko etapa. Najpre smo pokušali sa ESDI diskom od 720 megabajta koji, na žalost, u probnom radu nije zadovoljio. Privremeno smo koristili ESDI disk od 330 megabajta koji su "Računari" dobili na test a zatim, kada je taj disk "otišao", IDE disk od 180 megabajta. Najzad smo, zahvaljujući Comtrade-u, nabavili SCSI disk od jednog gigabajta koji je pristigao i pušten u probni rad par dana pre Sezamovog trećeg rođendana. Na žalost, ni jedan od ovih diskova nije se mogao instalirati u naš glavni server - svakome bismo poželeli da u Compaq računar instalira Compaq hardver ali nikome ne bismo poželeli da u taj računar pokuša da stavi nešto drugo! Zato smo u mrežu uključili još jedan server, "klasičan" 80386/33/64 računar sa 8 megabajta memorije i novim diskom od 1 gigabajta - na taj način su i performanse sistema poboljšane. Namera nam je da na Compaq-ovom disku držimo minimum stvari koje obezbeđuju funkcionisanje Sezama - sam softver, konfiguracione datoteke, korisničku bazu, sistemske dnevnike, podsistem Tanjug i par sličnih stvari. Većinu sadržaja (konferencije, PD programi itd.) postepeno ćemo seliti na novi disk, vodeći naravno računa o optimizaciji saobraćaja na mreži koja će možda zahtevati da neke stvari ostanu na Compaq-ovih 330 megabajta. U svakom slučaju, verujemo da smo sa ovih 1.3 gigabajta prostora na diskovima "mirni" za sledeću godinu ili dve, kako što se tiče naših pretplatnika, tako i u domenu komercijalnih podsistema koje će Sezam preuzimati. Kada i to postane tesno... pa, jedna od glavnih prednosti SCSI kontrolera je mogućnost bezbolnog (veruje li neko u to posle čitave ove priče?) priključivanje većeg broja diskova. Dakle, gigabajt ćemo lako (kad bi još bilo i jeftino...) udvostručiti, utrostručiti...

Još jedan "rođendanski poklon" Sezamu bio je UPS, uređaj za kontinualno napajanje. Iako smo dobro znali da svaki ozbiljan sistem mora da bude imun na nestanke struje, problem neprekidnog napajanja se nekako nije postavljao - za tri godine rada u BIGZ-u je samo jedan jedini put nestalo struje i to, po Marfiju, baš prvog dana Šahovske olimpijade. Međutim, septembar i oktobar su nam doneli više neprijatnih iznenađenja - ne samo što je nekoliko puta nestajalo struje, nego su učestali "kratki" prekidi napajanja koji, da odamo priznanje tamo gde je zasluženo, ne mogu da "zbune" Compaq ali vrlo loše deluju na ostalu opremu. Premda se Novell u takvim prilikama pokazao kao izuzetno robustan operativni sistem (iako struje nestane dok su razni fajlovi otvoreni, server se bez ljudske intervencije i bilo kakve primetne štete normalno "digne"), na takve stvari se ne sme računati - dva puta se, srećom u prepodnevnim časovima kada je bilo nekoga u Redakciji, dogodilo da po nestanku struje bude neophodna ljudska intervencija da bi se mreža uspostavila. I tako smo, zajedno sa diskom, nabavili UPS čija bi snaga trebalo da bude dovoljna ne samo za naša dva postojeća servera nego i za eventualni dodatni računar koji bi, u cilju povezivanja Sezama sa svetom, radio pod Unix-om. Nestanak struje će, naravno, i dalje izazivati isključenje svih nodova Sezama ali će se oni po ponovnom uspostavljanju napajanja samostalno "podići" i nastaviti komunikaciju sa serverima koji su sve vreme radili.

Nove linije

Korisnici se uvek najviše obraduju novim linijama - 10 javnih linija je već u septembru postalo "tesno". Kada, recimo tokom oktobra, korisnici provedu na Sezamu 5818 časova tj. kada je 7.8 nodova neprekidno zauzeto, definitivno je vreme za nove linije! Da su vremena srećnija, oko toga ne bi bilo problema - kada je Sezam, krajem 1990. godine, prelazio na komercijalni rad, godišnja pretplata od oko 115 DEM je "zvučala" sasvim prihvatljivo. Tokom 1992. trudili smo se da održimo pretplatu na nivou od oko 40 DEM ali je i taj iznos često izgledao "astronomski visok". Kada se na to doda činjenica da se do opreme zbog sankcija sve teže dolazi i da novih linija na našoj centrali trenutno nema, ostalo nam je samo da "podnesemo" priličnu gužvu i za izvesno vreme odložimo proširenje kapaciteta. No, zahvaljujući veoma dobroj saradnji sa PTT-om i razumevanju kuće BIGZ, problemi su najzad prevaziđeni tako da se uskoro (nerado preciziramo rok) može očekivati Sezam na 15 ili 16 linija. Biće to sasvim dovoljno za mesece koji dolaze.

Tokom 1992. smo problem preopterećenog Sezama pokušali da ublažimo uvođenjem jedanaeste linije koja je, na odvojenom broju, dostupna samo administratorima sistema i namenjena održavanju Sezama. I pored visoke pouzdanosti, Sezamu dobro dođe redovan nadzor, a osim toga službena lica provode prilično on-line vremena na Sezamu radi instalacije novog softvera, testiranja sistema i podešavanja njegovih performansi, premeštanja "zalutalih" poruka, odgovaranja na pitanje korisnika itd. "Preusmeravanje" administratora sistema na posebnu liniju je u prvom trenutku primetno rasteretilo javne linije mada, jasno, nema zamene za "pravo" proširenje Sezama. Dodatnu liniju i hardver za nju obezbedila je Redakcija Računara iz svojih "unutrašnjih rezervi".

Priču o hardveru koji je instaliran tokom 1992, ne pominjući PSU na jednoj od stanica koji smo morali da zamenimo, završavamo pričom o jednoj jeftinoj komponenti koja je gotovo preporodila Sezam - parčetu kabla. Prvih meseci ove godine događalo nam se da jedan od nodova naglo počne da usporava rad - prvo izgleda kao AT kome je isključen turbo, pa onda kao XT, pa onda kao ZX-81; zli jezici su čak govorili da na kraju radi kao Atari. Poslednja faza je totalno "zaglupljivanje" tog čvora koji ne može da se priključi na mrežu. Posle isključenja i uključenja, sve je ponovo u redu a onda posle nekoliko dana ista priča kreće iz početka, na istom ili nekom drugom nodu. Probali smo da uključujemo i isključujemo redakcijsku mrežu koja je povezana sa Sezamom, da menjamo mrežne kartice, matične ploče i svašta drugo, ali se problem ponavljao sve dok mu nismo našli uzrok - između dva noda naše Ethernet mreže greškom je stajalo parče Arcnet kabla. Kada smo ga zamenili, sve je radilo sasvim normalno. Naravoučenije - i kabl je važna komponenta računarske mreže!

Softverski noviteti

Sezamov softver nikada nismo posmatrali kao nešto gotovo i završeno, nego kao proizvod koji se menja prema zahtevima i potrebama korisnika i u koji stalno treba ugrađivati neke nove ideje trudeći se, naravno, da se očuva vertikalna kompatibilnost sa prethodnim verzijama. Naravno, dinamika tih izmena nije uvek ista - u početku su bile potrebne brojne sitnije i krupnije intervencije a danas je čitav sistem u zreloj fazi kada su izmene znatno ređe premda ne nužno i manje temeljne.

Tokom 1992. uvedeno je nekoliko zanimljivih noviteta koji čine Sezam prijatnijim mestom. Prva su svakako boje - u početku smo izbegavali bilo kakvu terminal emulaciju znajući da ona, u uslovima tradicionalno loših telefonskih veza, ume da donese više štete nego koristi. No, otkako smo prešli na MNP komunikaciju, obezbedili smo i komandu SET TERMINAL što omogućava korisnicima aktiviranje ANSI terminal emulacije koja se za sada koristi za "farbanje" teksta koji Sezam proizvodi. Tako se zaglavlja poruka ispisuju jednom grupom boja, same poruke drugom, izveštaji o greškama trećom i tome slično. Samo se po sebi razume da korisnik može da podešava boje prema svom ukusu komandom SET PALETTE, tako da je u chat-u postalo sasvim uobičajeno da korisnika prepoznate ne samo po imenu nego i po boji kojom se ispisuju njegove poruke. Smatra se prilično "nepristojnim" izabrati neku boju koju neko drugi već koristi tako da su i vlasnici monohrom sistema itekako naučili kako se radi sa bojama! ANSI terminal emulacija, naravno, može da se koristi i za mnoge druge stvari - u pripremi je editor komandnih linija a od njega pa do punog ekranskog editora nije veliki korak...

Pouzdanijem radu pogoduje čuvanje PAD-a. Na Sezamu, naime, poruke i datoteke možete skupljati u svoj PAD a onda ih sve zajedno arhivirati i preneti radi dalje analize i obrade na svom računaru. Ukoliko nove poruke prenesete u PAD, izvršite SEENALL i veza vam pukne, u priličnoj ste nevolji pošto su poruke izgubljene - morate ih ponovo skupljati navodeći datum prethodnog javljanja što troši vreme i zahteva koncentraciju. Zato smo obezbedili kopiranje neprenesenog PAD-a u poseban direktorijum i njegovo čuvanje tokom nekoliko sledećih dana. Prilikom sledećeg poziva Sezam će začas restaurirati vaš prethodni PAD i nastaviti sa njegovim punjenjem novim porukama ili ponuditi ponovni prenos. Sve ovo deluje potpuno automatski, bez ikakvih intervencija korisnika.

U planu su i neke druge, mnogo obimnije izmene zasnovane na iskustvima koja smo do sada stekli. Najznačajnija izmena svakako je redefinisanje pojma "nova poruka". Do sada se, naime, za svaku od konferencija "pamtilo" dokle je korisnik stigao sa čitanjem poruka iz nje što znači da čitanjem jedne poruke iz konferencije i regularnim završetkom seanse sve poruke u konferenciji postaju stare; ukoliko se veza neregularno završi (prekid), sve poruke u toj konferenciji ostaju nove. Ovakvo rešenje je bilo diktirano ograničenim prostorom na disku za "pamćenje" pointera svih korisnika za sve konferencije, ali njime nikada nismo bili zadovoljni - čim bezmalo svaki novi korisnik postavlja pitanja o "novim" i "starim" porukama, nešto u usvojenom mehanizmu nije dobro! Kada je prostor na disku prestao da bude problem, odlučili smo se da konvenciju iz korena promenimo - sada će se u korisničkom slogu čuvati po jedan pointer za svaku temu u svakoj konferenciji, što znači da će se samo one poruke koje su zbilja pročitane biti obeležene kao stare i da prekid veze neće bitnije uticati na status poruka. U kombinaciji sa usvojenom tehnikom čuvanja neprenesenog PAD-a, ova izmena će i apsolutnim početnicima obezbediti prirodniji rad na Sezamu.

Kada smo osnivali Sezam naivno smo smatrali da potencijalni problem može da bude premali broj poruka - pojavio se, u stvari, problem prevelikog broja poruka koje korisnik ne stiže da prenese i pročita. Zato u zadnje vreme preduzimamo svašta da bismo omogućili korisniku da što bezbolnije bira poruke koje ga zanimaju i tako smanji svoj PAD na neku prihvatljivu meru. Tako smo uveli mogućnost odustajanja od pojedinih konferencija ili čak pojedinih tema u konferencijama (CONF RESIGN), mogućnost preskakanja poruka nekog korisnika (IGNORE) a u planu je i nešto sasvim novo - komanda CONF READ /Q. Ovom komandom čita se (ili prenosi u PAD) samo početak svake od poruka - docnije "kod kuće" možete da pročitate taj početak i, na osnovu njega, ustanovite da li vas poruka zanima ili ne i da je onda pri sledećem pozivu eventualno prenesete u celini. Komandom SET MSZLIMIT definišete koliko bajta svake od poruka CONF READ /Q čita.

U pojedinim konferencijama postoje read only teme u koje poruke upisuje samo moderator - na taj način se šalju obaveštenja Uprave Sezama, vesti sa stranih mreža i tome slično. Do sada je pokušaj odgovora na neku od ovih poruka bio naprosto odbacivan. Uskoro će moderator imati mogućnost da odgovore na "zabranjene" teme preusmeri u neku drugu temu iste konferencije, tako da će se, recimo, o vestima sa stranih mreža diskutovati u temi NOVOSTI/komentari. Korisnik, dakle, odgovori na "originalnu" poruku a njegov odgovor automatski ode na predviđeno mesto. Obezbedićemo i mogućnost da korisnik odgovori na poruku i da taj odgovor preusmeri u neku drugu temu koja joj po tematici više odgovara. Verujemo da ćemo na ovaj način, uz saradnju korisnika, obezbediti precizniju raspodelu poruka po temama i, samim tim, svakome olakšati praćenje stvari koje ga zanimaju i odustajanje od "onih drugih".

U sitnije izmene ubrajamo odgovor na konferencijsku poruku putem privatne pošte, slanje iste privatne poruke nekolicini korisnika, mogućnost prepuštanja grupe nekom njenom članu, pravo vlasnika grupe da briše poruke u njoj, slanje više poruka korisniku koji trenutno prenosi datoteku... Rast Sezama zahteva i određene "kozmetičke" izmene tako da će ispis koji proizvode pojedine naredbe sada biti grupisan u dve kolone.

Planiraju se i izmene u samim "temeljima Sezama" koje obuhvataju opsežnije rešenje zaštite prava pristupa. Naš sadašnji mehanizam nivoa i flegova postao je neprimeren složenosti čitavog sistema u kome treba obezbediti javne i privatne konferencije odnosno direktorijume, podsisteme sa ograničenim pristupom koji posle nekog vremena "ističe", tarifiranje usluga i svašta drugo. Izmene ovoga tipa, naravno, korisnici ne primećuju ali su one itekako značajne u domenu održavanja sistema.

Mnogi mlađi korisnici Sezama će u "softverske događaje godine" svakako ubrojati i HANGMAN, našu prvu višekorisničku igru. U pitanju je, zapravo, "pilot igra" čiji je zadatak da ispita interesovanje korisnika za takve aktivnosti. Pravila su sasvim jednostavna - slovo po slovo, igrač pokušava da pogodi zadatu rečenicu. Ako unese ispravno slovo, ono se ispisuje na svim mestima na kojima je ranije bilo "pokriveno" crticama. Ako, sa druge strane, otkuca slovo koje se u rečenici ne javlja, dobija izveštaj o tome i pokušaj se računa kao greška - posle nekoliko greški sistem proglašava da rečenica nije pogođena i igrač gubi bodove. Uspešno pogođena rečenica daje igraču pravo da zada novu rečenicu koju će ostali pogađati. Igrač ne dobija bodove samo kada pogodi rečenicu (tada broj bodova zavisi od broja načinjenih grešaka): ukoliko neko drugi ne uspe da pogodi rečenicu, određeni bodovi se pripisuju njenom autoru. Posle fiksnog roka partija se završava a igrač koji je sakupio najviše bodova biva proglašen za pobednika - pobednik je ujedno i moderator sledeće partije HANG-a i ima mogućnost da zada tematiku kojom će se partija baviti, broj poena koje igrač dobija i gubi u raznim situacijama, maksimalni broj rečenica u igri i tome slično. Kao i svi noviteti, igra je u početku izazvala enormno interesovanje koje je žestoko opteretilo Sezam. Mesec dana docnije, igrača je znatno manje ali se pojavljuju zanimljive ideje za nove igre...

Sve ove izmene je, naravno, trebalo na odgovarajući način i dokumentovati. Početkom 1992. iscrpeo se prvi tiraž našeg Uputstva za upotrebu Sezama pa smo počeli pripremu drugog izdanja. Iako je obim ostao približno isti, u novo uputstvo je smešteno znatno više informacija pošto je u međuvremenu Sezam dobio dosta novih naredbi i opcija, a i mi smo, odgovarajući na pitanja korisnika, došli na ideju da dopišemo par poglavlja. Verujemo, ipak, da "pakovanje" više informacija na isti prostor nije loše delovalo na vizuelni oblik našeg Uputstva - drugo izdanje je u nekim elementima i atraktivnije od prvog! Sve softverske izmene nastale od štampanja Uputstva (maj 1992) dokumentujemo u konferenciji UPUTSTVO, tema izmene - kada se štampani tiraž (koji je, iz ekonomskih razloga, bio znatno veći nego što nam je u datom trenutku bilo potrebno) iscrpi, svakako ćemo ažurirati kompletnu dokumentaciju i objaviti novo izdanje.

Poslovni Sezam

Osim pretplatnika, Sezam ima sve više poslovnih partnera koji na komercijalnoj bazi koriste naše usluge. Najveće je interesovanje za zakup konferencija - to može biti privatna konferencija pristupačna samo grupi korisnika ili javna konferencija u okviru koje će zakupljivač reklamirati svoje proizvode, diskutovati o njima sa korisnicima, primati narudžbenice i tome slično. Tokom 1992. na Sezamu su se pojavile komercijalne konferencije firmi Imtel i Most kao i Poštanske Štedionice, Javnog preduzeća PTT saobraćaja "Srbija" i Stručnih službi Zajednice jugoslovenskih PTT (SS ZJPTT). Postoji i mogućnost komercijalnog oglašavanja u konferenciji OGLASI i slanja cirkularnog pisma svim korisnicima - nadamo se da će ove usluge tokom sledećih godina dobiti na popularnosti.

Neki poslovni partneri se, međutim, ne zadovoljavaju samo oglasom ili konferencijom već zahtevaju i specijalne usluge koje podrazumevaju razvoj dodatnog softvera i njegovo pokretanje na Sezamu. Integrisanje takvih dodataka u osnovni program ne bi bilo praktično - potrošnja resursa bi bila prevelika a održavanje takvog sistema znatno otežano. Zato smo se, koncipirajući Sezam i imajući u vidu memorijska i druga ograničenja savremene PC tehnologije, odlučili da osnovni program bude jezgro koje će obezbediti osnovne usluge konferencijsko-informacionog sistema dok bi se uslužni programi za obavljanje pojedinih specijalnih poslova priključivali sistemu kao eksterne aplikacije.

Eksterni programi su, pošto je veza sa njima ostvarena na veoma racionalan način, u potpunosti integrisani u sistem tako da krajnji korisnik nema nikakav način da prepozna da li u datom trenutku sa njim komunicira osnovni Sezamov softver ili neka od eksternih aplikacija. U okviru neke od stavki Sezamovog može, naime, biti pozvano nekoliko raznih eksternih programa sa različitim parametrima a da se to ne primeti ni kroz neku pauzu pri učitavanju niti kroz potrebu za ponovnu identifikaciju pri napuštanju tih programa (što je vrlo često na drugim BBS-vima).

Kao autor većine eksternih programa koji trenutno postoje na Sezamu, mogu da kažem da je njihovo pisanje veoma prijatan programerski posao. Pri tome je onaj ko piše takav program slobodan da se koncentriše na njegovu namenu, dok većinu onih "neprijatnih" stvari kao što je vođenje računa o onome što korisnik kuca i slanje teksta preko modema, transformisanje domaćih slova unesenih po raznim rasporedima, briga o eventualnom prekidu veze, zaključavanje slogova potrebno u višekorisničkom okruženju da bi više ljudi istovremeno koristilo iste podatke itd. preuzima osnovni program čije se usluge koriste. Dodatna prednost je u tome što nema nikakve potrebe da eksterni programi budu pisani u Microsoft-ovom C-u koji je korišćen za razvoj glavnog programa - zavisno od potreba date aplikacije i afiniteta njenog autora, eksterni program se može pisati i na Borland C-u, Turbo Pascal-u, BASIC-u ili bilo kom drugom programskom jeziku.

Prvi eksterni program koji je napisan bio je RIND, on-line indeks časopisa "Računari" koji omogućava da kroz sistem menija locirate željene tekstove objavljene u bilo kom broju "Računara". Zatim smo, za potrebe samog Sezama, realizovali podsistem VOTE koji obezbeđuje glasanje i anketiranje

Trenutno najveća eksterna aplikacija je podsistem TANJUG (autor Zoran Životić) koji pretplatnicima omogućava pristup servisima koje agencija TANJUG emituje 24 sata dnevno - radi se o ažurnim političkim, ekonomskim, društvenim, naučnim, sportskim, i drugim vestima iz zemlje i sveta. Servisi neprekidno pristižu na Sezam preko stalno otvorene linije (to je dvanaesta Sezamova linija), preuzima ih jedan eksterni program a korisnici ih, korišćenjem usluga drugog eksternog programa, mogu pretraživati, čitati ili, prema potrebama, prenositi na svoje računare radi dalje obrade.

Baza poslovnih podataka privrede Srbije je još jedan eksterni program koji pretplatnicima omogućava da raznim metodama pretraživanja izdvoje firme koje traže ili nude neki određeni artikal, da bi zatim Sezamovom elektronskom poštom ili na neki drugi način stupili u kontakt sa njima radi nabavke ili plasmana željenih proizvoda. Vlasnik ovog podsistema je beogradska firma Electro Engineering.

Za potrebe agencije Beta Press razvijen je program koji omogućava distribuciju klasičnih časopisa na nov način - u elektronski čitljivoj formi. Uz pomoć ovog eksternog programa obezbeđeno je i elektronsko izlaženje časopisa "Galaksija". Glavne prednosti elektronskog izlaženja novina za izdavača su žestoko smanjenje troškova (na štamparske i transportne troškovi, maržu itd odlazi najveći deo cene časopisa), jednostavnija priprema, daleko veća ažurnost (časopis izlazi onoga trenutka kada ga redakcija pripremi), fleksibilan obim (nema ograničenja na, recimo, 100 strana koje je nekada teško popuniti a drugi put značajan deo teksta mora da "ispadne") i, što je veoma važno, mogućnost direktnog kontakta sa čitaocem koji se može veoma lako, prilikom preuzimanja časopisa, obratiti izdavaču sa primedbama, prilozima itd. Može se čak organizovati javna diskusija čitalaca o svakom broju časopisa.

Glavna mana je u tome što časopis može preuzimati i čitati samo onaj ko ima računar, modem i telefon. Iako takvih potencijalnih čitalaca ima sve više, i dalje je njihov broj drastično manji od broja onih koji prolaze pored kioska i eventualno kupuju novine. Osim toga, sadašnji modemi ne obezbeđuju racionalan prenos slika - najveći deo časopisa se mora svesti na tekst čime se dosta gubi na izražajnosti. Verovatno je da će brži modemi (kakvih u svetu ima dosta ali su kod nas i dalje retki, prvenstveno zbog cene i loših telefonskih veza) obezbediti i brz prenos slika koje će se docnije pregledati na ekranu računara, ali je za sada elektronski časopis najvećim delom ograničen na tekst. Sve u svemu, elektronski časopis je velika novost koju je Sezam doneo na naše prostore - videćemo kako će se ta novost tokom sledećih godina razvijati!

Dešavanja na Sezamu

Glavnina Sezamovih aktivnosti odvija se u konferencijama u koje se tokom protekle godine slilo preko 85,000 poruka ili 75 megabajta teksta - naši korisnici su, dakle, za samo godinu dana napisali knjigu koja po broju slovnih znakova prevazilazi telefonski imenik bivše SFRJ! Tek deo toga čini konferencija NOVOSTI, gde tokom čitave godine pristižu ažurne kompjuterske vesti sa stranih mreža - otkada smo odsečeni sa Bitnet-a asortiman je nešto uži ali se sve što je važno i dalje "čuje" na Sezamu samo neki dan (a ponekad i neki sat) posle svetske promocije. Bilo je i nekompjuterskih vesti sa ticker-a stranih agencija, a tokom Studentskog protesta redovno smo dobijali i biltene Organizacionog odbora u okviru teme yu.novosti.

Ona stara kletva "dabogda živeo u zanimljivo vreme" bi mogla da se modernizuje na "dabogda imao 200 novih poruka dnevno u FORUM-u". Politička situacija koja je takva kakva je izazvala je pravu lavinu poruka u ovoj konferenciji tako da je trenutno aktuelan čak sedmi "tom" FORUM-a (postoji ograničenje od 5000 poruka po konferenciji). Temu godine, zbilja, ne bi bilo lako izdvojiti - svaki događaj je, u trenutku kada se dešavao, delovao beskrajno značajno a šta je posle bilo... i to smo videli.

Konferencija CIVILIZACIJA takođe se bavi neračunarskim ali ne i političkim temama - njen domen je religija, filozofija, nauka, slikarstvo, film, muzika... Pa ipak, tu i tamo se umeša i malo računarske diskusije - čini nam se da je diskusija godine bila o.jeziku (u istoimenoj temi), o potrebi prevođenja, transkripcije ili pisanja u originalnom obliku stranih stručnih izraza. Pomenimo i temu ko.je.ko u kojoj je prikupljeno više stotina biografija značajnih ličnosti iz naše prošlosti.

Jedan od Sezam community hitova godine bile su igre Stanislava Šokorca. Najpre se pojavio SUPI (skraćenica od: Sezam U PraksI), a onda su oduševljeni igrači "naterali" autora da napiše i dva nastavak - SUPI 2 koji je još bolje primljen, naročito u onome delu u kome treba poljubiti sekretaricu Sezama, a u SUPI-ju 3 treba ubediti gradonačelnika da čitav grad nazove po Sezamu... Stigao je i PAUS, odgovor učenika susednog odeljenje Matematičke gimnazije (u koju Stanislav ide) na SUPI - zvezda igre je izvesna Džulija koja je toliko lepa da na njenu glavu treba staviti papirnu kesu... Eh... Šta je to prema "prijateljskim diskusijama" korisnika PC-ja, Atarija i Amige. Oni su se brzo dogovorili da neko od njih ima najbolji kompjuter, a ostali "šerpe" i "igračke", ali ko je ko?

Sezam i globalno selo

Jedino unapređenje Sezama koje nikako da se pomeri sa "mrtve tačke" jeste globalno umrežavanje - ako već svet postaje "globalno selo", moramo se pobrinuti da poruke sa Sezama mogu da idu na strane mreže i da se sa tih stranih mreža može doći do našeg sistema! Na žalost, za zaostatak na ovom planu nismo (samo) mi krivi - taman smo nabavili potreban hardver, rešili organizaciona pitanja i počeli da napredujemo na planu softverske koncepcije povezivanja sa Bitnet-om kada je, zbog primene sankcija UN, naša zemlja odsečena od ove (i drugih) mreža. Sezam je, dakle, i dalje pristupačan samo posredstvom telefonskih linija ali intenzivno razmišljamo i radimo na tome da spremni dočekamo ukidanje sankcija.

Sezam, srećom, ne čine samo serveri, modemi, diskovi, konferencije i direktorijumi - više od svega toga čine ga ljudi koji nas zovu! Doprinos koji ti ljudi daju razvoju Sezama se, naravno, ne može i ne sme svoditi na brojke, ali Sezam ipak održava liste naj korisnika - oni koji su na vezi proveli najviše vremena, ostavili najviše poruka, poslali i primili najviše datoteka, najviše razgovarali... Neke od njih ste možda videli u našoj rođendanskoj TV emisiji a nadamo se da će ograničeni prostor u "Računarima", uz ostalu grafički predstavljenu statistiku, "podneti" i jedan pomalo redukovani spisak najaktivnijih korisnika koji nisu profesionalno vezani sa Sezamom. Svima onima sa liste, kao i stotinama onih koji se na njoj nisu našli, zahvaljujemo na velikom doprinosu razvoju Sezama i želimo da i u godinama koje dolaze pošalju i prime još više vrednih i zabavnih informacija i uživaju u novim uslugama koje će Sezam ponuditi.

 

      STATISTIKA SEZAMA 11.11.89-11.11.92

--------------------------------------------------------------
Konferencija      Poruka  Dužina  Datoteka  Dužina
--------------------------------------------------------------
UPUTSTVO         182  373331      0     0
NOVOSTI         3492 10171990     276  4198907
SAJAM           130  102790      0     0
VRT92           26   23479      1    476
RACUNARI         3044  2743639     13  339104
SEZAM          12753  9744425     96  2054068
KOMUNIKACIJE       9236  7258700     190  6010922
PC.SOFT         4757  4267065     265  6501826
PC.HARD         6806  5344843     132  3536050
PC.OS          3366  2532918     103  3758913
PC.PROG         4902  4056284     194  5303784
PC.USER         5177  3935602     165  4490289
PC.UTIL          322  210378     11  333269
ATARI.ST         6392 12929959     549  9621551
AMIGA          1385  896707     73  1724117
ORKA           7511  6023288     218  6360444
FORUM          31767 38596491     117  2688955
CIVILIZACIJA       5516  5298767     39  638277
EXTRA          10649  8582543     99  2677437
CHAT           1804  1027026      3   62933
VICEVI          6637  6217960     43  796719
MALI.OGLASI       5693  3382027     14  230703
OGLASI           7   59591      1   84520
IMTEL           264  256802      1   3718
MOST           600  454592     11  645876
STEDIONICA.PTT      502  373926      2   12017
Interne konferencije   4228  3662044     41  463598
--------------------------------------------------------------
Ukupno:        137148 138527167    2657 62538473
--------------------------------------------------------------
Privatne poruke:    143685 48301757*
Grupe:         43362 18434598
--------------------------------------------------------------
Broj poziva                      446720
On-line vreme                   97801:20:31
Chat vreme                    21604:25:22*
File transfer vreme                23675:12:55
Upload datoteka                     36795*
Upload kilobajta                    875667
Download datoteka                   357411*
Download kilobajta                  14793722
--------------------------------------------------------------

* Podatak se odnosi na razdoblje 01.03.91-11.11.92.
      STATISTIKA SEZAMA 11.11.91-11.11.92

--------------------------------------------------------------
Konferencija      Poruka  Dužina  Datoteka  Dužina
--------------------------------------------------------------
UPUTSTVO         182  373331      0     0
NOVOSTI         1882  5082123     269  4020108
SAJAM           90   57002      0     0
VRT92           26   23479      1    476
RACUNARI         2212  1762791      4  245849
SEZAM          8870  6666300     69  1568509
KOMUNIKACIJE       5824  4279200     90  3670648
PC.HARD         4040  3002172     67 13421550
PC.OS          3155  2357498     98  3730159
PC.PROG         4426  3628929     170  4747795
PC.USER         4701  3513008     148  4176496
PC.UTIL          322  210378     11  333269
ATARI.ST         2261  1574820     74  1901714
AMIGA           911  558199     48  1056372
ORKA           4761  3187191     136  4372982
FORUM          14872 18168704     26  418428
CIVILIZACIJA       5516  5298767     39  638277
EXTRA          9216  7151536     65  1386236
CHAT           1804  1027026      3   62933
VICEVI          3522  2800617     24  431652
MALI.OGLASI       3989  2340061      4   85678
OGLASI           7   59591      1   84520
IMTEL           264  256802      1   3718
MOST           353  249212      2   12561
STEDIONICA.PTT      502  373926      2   12017
Interne konferencije   1434  1186632      5  122335
--------------------------------------------------------------
Ukupno:         85142 75189295    1357 35858444
--------------------------------------------------------------
Privatne poruke:    80821 31695011
Grupe:         34341 13852488
--------------------------------------------------------------
Broj poziva                      263919
On-line vreme                   59428:25:18
Chat vreme                    14284:09:40
Upload datoteka                     15274
Upload kilobajta                    643831
Download datoteka                   237801
Download kilobajta                  10956235
        NAJAKTIVNIJI KORISNICI SEZAMA SVIH VREMENA

Najviše poziva
-------------------------------------------------------------------------
RB. Pseudonim  Prezime i ime      Grad           Poziva
-------------------------------------------------------------------------
 1. balinda   Dejan Balinda    BEOGRAD            4273
 2. bojt     Bojan Tepavčević   BEOGRAD            3704
 3. bulaja    Jovan Bulajić    BEOGRAD            3640
 4. vkrstonosic Vladimir Krstonošić BEOGRAD            3346
 5. ppekovic   Pavle Peković    SREMČICA            3330
 6. vcalic    Vlada Ćalić     BEOGRAD            3266
 7. beast    Dejan Rudić     BEOGRAD            2922
 8. mjova    Miljan Jovanović   BEOGRAD            2846
 9. ivans    Ivan Stamenković   BEOGRAD            2564
10. drakce    Dragan Petrović   BEOGRAD            2555
11. ivantod   Ivan Todorović    BEOGRAD            2535
12. dzakic    Dragan Zakić     G. MILANOVAC          2504
13. acka     Aleksandra Petrović CERAK (BEOGRAD)        2487
14. princess   Aleksandra Kostić  BEOGRAD            2448
-------------------------------------------------------------------------


Najduže na vezi
-------------------------------------------------------------------------
RB. Pseudonim  Prezime i ime      Grad         HHHH:MM:SS
-------------------------------------------------------------------------
 1. vesna    Vesna Tulović    BEOGRAD         1396:40:14
 2. vcalic    Vlada Ćalić     BEOGRAD          795:14:25
 3. vkrstonosic Vladimir Krstonošić BEOGRAD          770:36:27
 4. ppekovic   Pavle Peković    SREMČICA         745:59:24
 5. bulaja    Jovan Bulajić    BEOGRAD          745:18:32
 6. balinda   Dejan Balinda    BEOGRAD          740:36:31
 7. mjova    Miljan Jovanović   BEOGRAD          673:17:32
 8. bojt     Bojan Tepavčević   BEOGRAD          648:53:13
 9. dzakic    Dragan Zakić     G. MILANOVAC       632:24:02
10. alexa    Aleksandar Damnjanov BEOGRAD          619:33:16
11. dveselinovic Dejan Veselinović  BEOGRAD          612:22:58
12. veca     Vesna Denčić     BEOGRAD          599:40:03
13. zdimic    Zoran Dimić     BEOGRAD          596:36:09
14. beast    Dejan Rudić     BEOGRAD          595:42:11
15. lanik    Dalibor Lanik    BEOGRAD          592:37:33
-------------------------------------------------------------------------


Najduže u chat-u
-------------------------------------------------------------------------
RB. Pseudonim  Prezime i ime      Grad         HHHH:MM:SS
-------------------------------------------------------------------------
 1. vesna    Vesna Tulović    BEOGRAD         1117:05:51
 2. veca     Vesna Denčić     BEOGRAD          527:41:27
 3. prvul    Miloš Prvulović   BEOGRAD          492:33:15
 4. ivans    Ivan Stamenković   BEOGRAD          459:50:40
 5. zkrstic   Željko Krstić    BEOGRAD          418:26:00
 6. zdimic    Zoran Dimić     BEOGRAD          348:49:01
 7. bojanp    Bojan Pavković    NOVI BEOGRAD       319:20:47
 8. princess   Aleksandra Kostić  BEOGRAD          307:25:57
 9. darone    Darko Staničić    BEOGRAD          283:12:06
10. dzakic    Dragan Zakić     G. MILANOVAC       276:58:31
11. anna     Ana Dimitrijević   BEOGRAD          270:19:25
-------------------------------------------------------------------------

Najviše poruka u konferencijama
-------------------------------------------------------------------------
RB. Pseudonim  Prezime i ime      Grad           Poruka
-------------------------------------------------------------------------
 1. balinda   Dejan Balinda    BEOGRAD            3667
 2. spantic   Srđan Pantić     NOVI BEOGRAD          3667
 3. madamov   Milan Adamov     BEOGRAD            3256
 4. lanik    Dalibor Lanik    BEOGRAD            2972
 5. bearboy   Atila Čipa      SUBOTICA            2898
 6. ndragan   Dragan Nedeljković  ZRENJANIN           2526
 7. bulaja    Jovan Bulajić    BEOGRAD            2522
 8. ssokorac   Stanislav Šokorac  BEOGRAD            2514
 9. bojt     Bojan Tepavčević   BEOGRAD            2513
10. bandit    Vladimir Šukalović  BEOGRAD            2403
11. mkiric    Marko Kirić     BEOGRAD            2073
12. dveselinovic Dejan Veselinović  BEOGRAD            2021
-------------------------------------------------------------------------


Najviše primljenih datoteka
-------------------------------------------------------------------------
RB. Pseudonim  Prezime i ime      Grad          Kilobajta
-------------------------------------------------------------------------
 1. feniks    Slobodan Petrović  NOVI BEOGRAD         151993
 2. bora     Bora Živanović    BEOGRAD           145146
 3. drakce    Dragan Petrović   BEOGRAD           102355
 4. darone    Darko Staničić    BEOGRAD            96370
 5. beast    Dejan Rudić     BEOGRAD            84865
 6. spantic   Srđan Pantić     NOVI BEOGRAD         83075
 7. bulaja    Jovan Bulajić    BEOGRAD            81407
 8. makas    Živorad Marković   KRAGUJEVAC          80026
 9. banex    Branislav Mijatović BEOGRAD            77622
10. bojanp    Bojan Pavković    NOVI BEOGRAD         69116
-------------------------------------------------------------------------


Najviše poslatih datoteka
-------------------------------------------------------------------------
RB. Pseudonim  Prezime i ime      Grad          Kilobajta
-------------------------------------------------------------------------
 1. bulaja    Jovan Bulajić    BEOGRAD            43684
 2. nboskovic  Nikola Bošković   BEOGRAD            42005
 3. madamov   Milan Adamov     BEOGRAD            38783
 4. drakce    Dragan Petrović   BEOGRAD            30237
 5. iboris    Boris Ilić      BEOGRAD            23081
 6. isekulovic  Ivan Sekulović    NOVI BEOGRAD         21594
 7. darone    Darko Staničić    BEOGRAD            19797
 8. lanik    Dalibor Lanik    BEOGRAD            18387
 9. banex    Branislav Mijatović BEOGRAD            17480
10. drpr     Predrag Drljača   BEOGRAD            15947
11. ppekovic   Pavle Peković    SREMČICA           15688
-------------------------------------------------------------------------