Dejanove Pitalice

RUN kao LIST, Rac#1/81

Kada izlaze "Računari 101"?, Rac#8/50

Kriptografska zagonetka, Rac#9/21

Srećna nova godina, Rac#10/10

Nije lako biti (de)šifrant, Rac#11/14

Nagradna premetaljka, Rac#12/20

Razjašnjeni spiskovi, Rac#13/20

Beskonačni kapaciteti, Rac#14/15

Svi igraju Loto, Rac#15/16

Recepcija beskonačnog hotela, Rac#16/25

Sortiranje pet skalara, Rac#17/24

Lozinke i rešenja, Rac#18/14

Sortiranje bez IF-a, Rac#19/12

Brzopotezni jezik, Rac#20/23

Petrae, učitelj i čitaoci, Rac#21/20

Petak, baksuzan dan, Rac#22/20

Mira i Žika kupuju "Računare", Rac#23/20

Trideset tri proste sekvence, Rac#24/22

Najopasnija pozicija, Rac#25/20

Magični šestougao, Rac#26/30

Dvesta pijanih mornara, Rac#27/20

Gomila jednostavnih brojeva, Rac#28/20

Telefonska zagonetka, Rac#29/22

U traganju za formulom, Rac#30/22

Konjički skok, Rac#31/20

Monetarna pitalica, Rac#32/20

Pitalica bez odgonetke, Rac#33/20

Poslednji (?) prost broj, Rac#34/48

Nemoguća Felina, Rac#35/56

Sanja voli Madonu, Rac#36/44

Šta je različito?, Rac#37/32

Proširenje smederevske tvrđave, Rac#38/33

Nestandardni Fibonači, Rac#39/56

Problem susednih cifara, Rac#40/54

Klikeraška pitalica, Rac#41/47

Terazijska pitalica, Rac#42/56

Čikago, brade i orhideje, Rac#43/52

Ah, taj Knut, Rac#44/86

Proste kombinacije, Rac#45/68

Problem jeftine statue, Rac#46/61

Tajna broja PI, Rac#47/68

Godina je prošla..., Rac#48/68

Seljaci, trgovci i čarobnjaci, Rac#49/78

Švercerska Pitalica, Rac#50/84

Još malo broja PI, Rac#50/85

Prvoaprilske zgode, Rac#51/71

Problem svemirskih hirurga, Rac#52/60

U znaku inteligencije, Rac#53/69

Tajanstveni broj, Rac#54/86

Internacionalna Pitalica, Rac#55/60

Najduži period, Rac#56/58

Broj u broju, Rac#57/76

Peti stepeni, Rac#58/70

Novogodišnja ekipa, Rac#59/64

Mikroprocesorska pitalica, Rac#60/42

Dvostruka funkcija, Rac#61/78

Prevrtljivi brojevi, Rac#62/64

Stepeni i cifre, Rac#63/49

Kako do fula, Rac#64/64

Koliko cifara, Rac#65/62

Rođendanski problem, Rac#66/62

Olimpijski zadatak, Rac#67/60

Mali veliki brojevi, Rac#68/66

Programerske Pitalice, Rac#69/42

Problem osam blizanaca, Rac#70/60

Na granici mogućeg, Rac#71/66

Vodeni problem, Rac#72/48

Težak (mašinski) poredak, Rac#73/74

Problem defektnih kuglica, Rac#74/69

Najmanji od najvećih, Rac#75/68

Defektne kuglice, Rac#76/54

Najmanji kvadrat, Rac#77/71

Transportna Pitalica, Rac#78/63

Nagradna premetaljka, Rac#79/62

Farmersko množenje, Rac#80/68

Novogodišnji problem, Rac#81/62

Skoro ili tačno 82, Rac#82/54

U znaku broja 1992, Rac#83/57

(Ne)stabilni trougao, Rac#84/58

Problem galaktičke dece, Rac#85/62

Problem celobrojnog centra, Rac#86/87

Maksimalna razlika, Rac#87/99

Žil Vernov problem, Rac#88/88

U znaku broja 7, Rac#89/92

Istorijska Pitalica, Rac#90/75

Windows Pitalica, Rac#91/68

Problem dugih faktorijela, Rac#92/74

RISC Pitalica, Rac#93/72

Šahovska Pitalica, Rac#94/84

Argh!, Rac#95/68

Razigrani bitovi, Rac#96/72

Muke starih Egipćana, Rac#97/52

Trospratni problem, Rac#98/70

Božićni stroj, Rac#99/76

Bazen koji se večno puni, Rac#100/113

Celobrojni krug, Rac#101/92

Program koji se sam lista, Rac#102/88

Problem duplih otkucaja, Rac#103/87

Hladni procesori, Rac#104/87

Nije lako sa geometrijom, Rac#105/88

Savršena kladionica, Rac#106/83

Umesto stote Pitalice, Rac#107/91