Računari 65

Zvaće nas ceo svet

Prvi dani septembra su za Sezam bili itekako uzbudljivi - promena telefonskog broja, novi računari i modemi, rad na tri linije, obilje poruka u konferencijama i, naravno, završne pripreme za komercijalizaciju. A tu je i predstojeća šahovska Olimpijada...

Dejan Ristanović

"D-Dan" je bio 31. avgust ujutru kada je pošta aktivirala uređaj koji spaja tri linije na isti telefonski broj. Za ostvarenje ovoga spoja neophodna su tri susedna (ne po broju nego po načinu vezivanja u centrali) telefonska broja što je značilo da se Sezamov telefon mora menjati. Znali smo da će se to desiti ali nismo znali da će se desiti tak naglo: u jednom trenutku broj 647-925 je jednostavno prestao da bude Sezamov dok se broj 647-955 počeo "trostruko odazivati": ako je prva linija zauzeti, sledeći poziv se prenosi na drugu, ako je i ona zauzeta na treću a tek se ako su sve tri linije zauzete čuje nepopularno tu-tu.

I pored ovako bogatih linija, prvog dana je Sezam bio gotovo potpuno prazan - prethodni "Računari" su već biti štampani i nije bilo načina da obavestimo čitaoce o ovoj promeni. Ostavili smo, naravno, poruke po svim drugim BBS-ovima u zemlji a i trudili smo se da što više ljudi lično obavestimo - Sezamovi kapaciteti su se postepeno popunjavali tako da se u danima kada ovo pišemo (sredina septembra) ponovo dešava da Sezam treba zvati po 15-20 minuta da bi se došlo do nekog od njegovih čvorova. To samo pokazuje da su i tri linije malo za rastući broj korisnika i usluga sistema; iskorišćenost svakog od nodova često prelazi 60% što diktira uvođenje novih linija. Očekujemo da će krajem meseca proraditi četvrta linija rezervisana za održavanje sistema dok će, nadamo se, do kraja godine broj pristupnih kanala biti i udvostručen.

Uvođenje dve dodatne linije zahtevalo je dopunjavanje naše lokalne mreže novim stanicama - prvih dana septembra na nodu 3 je bio jedan "postariji" i prilično "mušičav" XT ali je već posle desetak dana i na tu liniju stavljena AT stanica. Tokom septembra vršili smo i nekoliko hardverskih rokada diktiranih malim problemima sa opremom tako da na nodu 3 trenutno radi jedna 386SX mašina - "sitna" razlika u odnosu na početni XT učinila je nod 3 veoma popularnim!

Veliki korak napred učinili smo i na planu modema. Početkom septembra Sezam je prešao na MNP modeme. MNP je skraćenica za Microcom Networking Protocol, vezu koja omogućava bržu modemsku komunikaciju uz potpuno eliminisanje grešaka. Sav tekst koji šaljete sistemu kao i tekst koji sistem šalje vama se deli u pakete koji su praćeni odgovarajućim čeksumima - čim modem na prijemnoj strani ustanovi da je neki paket neispravno prenesen, "sporazumeće" se sa modemom-otpremnikom i paket će biti ponovljen. Nivo 4 obezbeđuje samo opisanu korekciju greški dok nivo 5 (na kome rade Sezamovi modemi) ide i korak dalje: paketi se pre slanja arhiviraju što znači da se na 2400 bps modemu postižu efektivne brzine prenosa od preko 4800 bps. Pri prenosu već arhiviranih datoteka uštede nema ili je minimalna (MNP modemi "štede" start i stop bitove tako da je nekakvo ubrzanje uvek prisutno) ali pri standardnom radu tekst prosto leti!

MNP je bazično protokol koji bi trebalo da obezbedi hardver modema koji komuniciraju - ovakvi modemi su često i dvostruko skuplji od standardnih. Na raspolaganju je, srećom, i softverska emulacija u vidu programa MTE (možete ga preuzeti iz Sezamovog direktorijuma COM). Softver je, po običaju, nešto sporiji od pravog MNP-a ali ipak nudi kako korekciju grešaka tako i kompresiju.

Praksa je pokazala da MNP ima i određenih nedostataka. Ukoliko je, pre svega, veza "osrednje loša", nastupaju poprilični zastoji u radu neophodni da bi se korigovao svaki pogrešni znak. Ukoliko zovemo bez MNP-a, poneku sitnu greščicu ni ne primetimo; ako je MNP uključen, pauze u radu su izuzetno neprijatna pojava. Problemi se pokazuju i pri prenosu datoteka - MNP zaista uklanja sve greške ali to rade i transfer protokoli poput DSZ-a. Na MNP modemu za otklanjanje greški je zadužen mali kontrolerski mikroprocesor kome je na raspolaganju minimalni bafer; kada radi DSZ, za otklanjanje greški je zadužen PC-jev 80(3)86 kome je na raspolaganju 600 kilobajta memorije; jasno je da DSZ to mora raditi bolje. Ukoliko je, međutim, MNP uključen, do DSZ-a uvek stižu dobri podaci tako da se resursi PC-ja ne koriste; sve obavi modem ali se, ako je veza loša, dobije lošija sumarna karakteristika odnosno sporiji prenos. Zato korišćenje MNP-a treba pažljivo planirati - koristite ga ako su veze dobre, ako ćete čitati dosta teksta ili ako je vaša centrala takva da se bez korekcije grešaka jednostavno ne može raditi; ako planirate veći download, ponekad je bolje da zovete bez MNP-a čak i ako koristite MNP modem!

I pored svih nedostataka, Sezam je morao preći na MNP modeme kako bi održao uobičajeni nivo usluga i prilagodio se korisnicima koji su investirali nešto više novca u komunikacionu opremu. Obzirom da svaki MNP modem omogućava i zvanje bez MNP-a (a standardno je kvalitetnije urađen od "običnog" modema), korisnici sa 1200 i 2400 bps modemima nisu ovim ni na koji način oštećeni; dobili su, šta više, mogućnost da koriste program MTE i tako uživaju u softverskoj MNP emulaciji.

Konfigurišući Sezam naučili smo mnogo o modemima - više puta se pokazalo da termin Hayes kompatibilan nema preveliko značenje i da su osnovne komande modema iste ali se mnoge "naprednije" komande itekako razlikuju od proizvođača do proizvođača. Da je samo u tome razlika, bilo bi lako. No, pokazuje se da modemi različito tretiraju neka interna stanja (recimo automatski odgovor na poziv, RING indikator itd) pa smo često bili u situaciji da unosimo izmene u softver i konfiguracione datoteke kako bismo do kraja iskoristili mogućnosti novog modema. No u tome i jeste prednost softvera koji je originalno razvijen za naš BBS - u mogućnosti smo da stvari konfigurišemo ne onako kako je moguće i pogodno nego onako kako je potrebno!

Prvi MNP modemi koje smo instalirali nosili su oznaku Bullet 2400 MNP i bili interni. Nisu nas baš usrećili - BBS aplikaciji, pre svega, više "leže" eksterni modemi, spisak komandi je bio relativno siromašan a bilo je i neprijatnih situacija u kojima Bullet nije otkrivao da je veza prekinuta tj. tretirao "tu-tu" signal sa linije kao stalno prisutan carrier. Bullet nas je mučio svega desetak dana - ljubaznošću firme ?? prešli smo na ViVa 2400MNP modeme koji su se do sada pokazali izvanredno - modemi su eksterni i vrlo neobično dizajnirani (liče na tower kućišta u malom) ali rade izuzetno pouzdano, konfigurišu se mnoštvom komandi, nepogrešivo primećuju prekid veze...

Osim hardverskih, Sezam je unapređivan i na softverskom planu - na predlog korisnika uvedeno je nekoliko novih opcija a izvršena su i interna "podešavanja" koja čine sistem komfornijim, otpornijim na loše veze i sigurnijim. Softver je pokazao i veoma visoku pouzdanost pošto ni u periodu probnog rada (avgust) ni od pokretanja tri javne linije nije otkriven ni jedan bug koji bi ga ozbiljnije ugrozio ili, daleko bilo, uzdrmao - sitne problemčiće koje su prijavljivali moderatori i korisnici ispravljani smo "u hodu".

Ubedljivo "najrevolucionarnija" novost novog Sezama je interaktivni razgovor korisnika - chat. Krajnje jednostavan za korišćenje, pristupačan i interesantan svima i veoma izazovan, pogotovu za mlađe korisnike, chat angažuje sve više Sezamovog vremena. Ovde vam ne možemo reći o čemu se najčešće razgovara i da li su glavne teme računarske ili neračunarske pošto je razgovor u svakom smislu "privatan" tj. nigde se ne beleži. Primećujemo, međutim, da je razgovor interesantniji što je "u igri" više nodova - kada budemo "porasli" na desetak linija, bićemo u prilici da organizujemo prave modemske konferencije i moderirane diskusije o nekim zanimljivim temama. Do tada, razgovor je interesantan već samim tim što je neobavezan; za korisnike koji zovu "izdaleka" ili nisu raspoloženi za priču, kreirali smo naredbu page off kojom stavljaju do znanja ostalima da ih razgovor trenutno ne zanima.

Iako se na razgovor troši dosta vremena, višelinijski rad je napravio pravi bum u konferencijama - očekivali smo povećanje broja poruka ali je za opis onoga što se dešava potrebna neka jača reč - samo tokom prva 23 dana septembra u Sezamove konferencije je pristigla čak 1521 javna poruka; ukupna dužina ovih poruka je gotovo 2 megabajta što znači da su udruženi napori korisnika Sezama za svega 23 dana napisali knjigu od preko 1000 strana! U ovo ne računamo privatne poruke kojih je bilo preko 1000, viceve kojih trenutno ima preko 600 kilobajta, datoteke u javnom vlasništvu kojima smo popunjavali direktorijume i 265 kilobajta vesti sa BIX-a i drugih svetskih paketnih mreža. Ogroman protok podataka čini i činiće Sezama najvećim javnim konferencijsko-informacionim sistemom za modemske komunikacije u zemlji.

Sezam se priprema i za prevazilaženje granica naše zemlje - tokom septembra postigli smo dogovor sa organizatorima šahovske Olimpijade (održava se u Novom Sadu od ?? do ?? novebra 1990) da Sezam postane zvanični informativni sistem Olimpijade. Za tu priliku Sezam će raditi na čak 16 linija - tri uobičajene, jedna za održavanje sistema, dve stalno otvorene veze sa Novim Sadom i čak 10 javnih linija koje će biti pristupačne šahistima iz čitavog sveta. Na Sezam će svakodnevno biti stavljanje sve partije koje su toga dana odigrane na Olimpijadi. Zahvaljujući posebnom za ovu priliku razvijenom softveru, zainteresovani šahisti iz čitavog sveta moći će da pretražuju partije po najrazličitijim kriterijumima, biraju one koje ih zanimaju a onda ih arhiviraju i prenose na svoje kompjutere. Naši korisnici će biti u prilici da interaktivno "porazgovaraju" sa nekim od najpoznatijih imena iz sveta računarskog šaha, na ovakvom broju linija bićemo u prilici da organizujemo solidne "računarsko-šahovske" diskusije a na sistemu će nam ostati i podaci od ogromne vrednosti za buduće korisnike; radimo na tome da nam ostane i poneka linija više! Međunarodna šahovska Olimpijada je veoma važan korak u budućem razvoju Sezama - trudićemo se da se prihvatimo i rada na drugim projektima koji će popularizovati i istovremeno obogatiti naš informacioni sistem.

Uporedo sa konfigurisanjem hardvera, finim štelovanjem softvera i razmišljanjem o šahovskoj Olimpijadi, intenzivno smo se bavili pripremama za komercijalni rad. Kako bi se svi poslovi završili na najbolji mogući način, pomerili smo datum početka komercijalnog rada na 15. oktobar - počevši od 24. septembra svim korisnicima Sezama upućena su pisma u kojima ih obaveštavamo o promenama koje je sistem doživeo i pozivamo da se pretplate na njegove usluge. Obzirom da osnovu uspeha Sezama čine korisnici, za sve koji uplate članarinu do 15. oktobra predvideli smo specijalni popust tako da će ih šestomesečna članarina koštati 300 (standardna cena je 500) a godišnja 500 (umesto 800) dinara. Sve što treba učiniti je upisati iznos u uplatnicu koju smo mi popunili i priložili uz pismo, uplatiti potreban iznos i poslati potvrdu o uplati na našu adresu; vaša registracija će time biti produžena do 15. aprila ili 15. oktobra 1991. Počevši od 15. oktobra, pristup Sezamu biće omogućen samo registrovanim korisnicima.

Uz pismo i uplatnicu, svaki korisnik Sezama dobio je i primerak korisničkog ugovora sa kojim se, samim činom uplate, saglašava. Ovaj ugovor garantuje visok kvalitet usluga definišući istovremeno kako prava korisnika tako i prava i obaveze Uprave sistema. Verovatno najpopularniju stavku ugovora smo do dana slanja čuvali kao iznenađenje - od 15. oktobra dnevno vreme na sistemu se povećava pa će svaki korisnik moći da ostane na vezi po 90 minuta dnevno odnosno 30 minuta u svakoj seansi. Povećane su i sve druge kvote pri čemu i samo njihovo postojanje predstavlja privremenu fazu - naša je ambicija da, porastom broja linija, potreba za ograničenjma prestane i da svaki korisnik bude u prilici da na sistemu provede onoliko vremena koliko želi a ne onoliko vremena koliko je propisano. Stvar (bliske) budućnosti!

Sezamova komercijalna ponuda usmerena je i prema radnim organizacijama - naša korisnička baza obuhvata veliki broj onih koji se bave raznim računarskim zanimanjima i koji, kao takvi, predstavljaju redovne kupce kompjuterske opreme, bilo za sebe lično ili za preduzeća/radne organizacije. Takve korisnike veoma interesuje da u svakom trenutku znaju ažurne cene, rokove isporuke i druge pogodnosti koje proizvođači opreme nude.

"Računari" su tokom poslednjih godina uspeli da ekonomska propaganda na njihovim stranicama ne bude samo nekakvo "nužno zlo" - većinu prostora su zauzeli oglasi koji zaista interesuju korisnike i koji im omogućavaju da saznaju gde će i pod kakvim uslovima nabaviti mašinsku i programsku opremu koja im je potrebna. Slična tradicija nastavlja se i na Sezamu koji nudi i nešto više - umesto da se oglas zaključi tridesetak dana pre izlaska broja, podaci iz njega se mogu svakodnevno ažurirati tako da su zainteresovani u svakom trenutku ažurno obavešteni o vašoj ponudi.

Osim klasičnog oglašavanja, Sezam može da ponudi i neke specijalne vidove pomoći. Ukoliko, na primer, vaše preduzeće distribuira veći broj primeraka nekog uređaja ili programa, podrška korisnicima posle kupovine postaje veoma važan parametar uspeha. Ta podrška se može veoma pogodno ostvariti otvaranjem (javne ili privatne, prema potrebama) konferencije koju će voditi vaši stručnjaci i u okviru koje će korisnici moći da postavljaju pitanja, tragaju za rešenjima standardnih problema, dobijaju obaveštenja o eventualnim izmenama ili novim verzijama i tome slično. Takođe se svi kupci vašeg proizvoda mogu privatnim porukama javljati ovlašćenom licu u cilju internog informisanja o raznim pitanjima od obostranog značaja. Sezam će po potrebi organizovati i slanje cirkularnih pisama korisnicima (elektronskom poštom, naravno) kao i ispitivanje tržišta - ukoliko vam je potrebna marketinška strategija, pogodno je da pre toga ispitate kako korisnici prihvataju neke vaše ideje.

Slučaj je hteo da se dan prelaska na komercijalni rad gotovo poklopi sa prvim rođendanom Sezama - ko bi rekao da smo pre svega godinu dana dovršavali razvoj softvera i dokumentacije pitajući se da li ćemo imati 100 korisnika i jednu poruku dnevno? Rast Sezama bio je munjevit i potrudićemo se da tako i ostane - teško je danas predvideti sve novitete koje ćemo predstaviti tokom sledeće godine ali se razmišlja o novim linijama, off-line reader-u, ispostavama Sezama u drugim krajevima zemlje, kreiranju YU BBS mreže, priključku na svetsku paketnu mrežu i o mnogim drugim stvarima. Da, i o jednom "živom" sastanku korisnika Sezama koji bi omogućio da se oni koji su se do sada susretali samo posredstvom modema i lično upoznaju. Možda to bude baš na prvi rođendan Sezama...