Tekstovi u rubrici Eureka

U svetu zanimljive matematike, Gal#166/66

Problemi i rešenja, Gal#167/63

Misteriozne sijalice, Gal#168/64

Ptica na Mesecu, Gal#169/62

Pišete li Eureci, Gal#170/62

Nerešena topografska zagonetka, Gal#171/68

Kako se zaključuju ocene, Gal#172/61

Zagonetni troboj, Gal#173/65

Rekreativne glavolomke, Gal#174/64

Ljubomorno društvo, Gal#175/62

Problem opasane Zemlje, Gal#176/63

Zagonetne priče, Gal#177/64

Balonom preko Sahare, Gal#178/62

Kvadrati, kubovi i čaše, Gal#179/61

Nema nerešivih problema, Gal#180/64

Kako se deli torta, Gal#181/65

Tajna đavolskih kvadrata, Gal#182/66

Problem tačnog merenja, Gal#183/64

Švejkov problem sa rešenjem, Gal#184/63

Najduža šahovska partija, Gal#184/64

U znaku Pentomina, Gal#185/65

Predsednički kandidati, Gal#186/0

Šahovski Pentomino, Gal#187/63

Integrali i krojačka traka, Gal#188/70

Tajna kvoristonske bitke, Gal#189/70

Visina planine Lajbnic, Gal#190/66

Propast kod Vaterloa, Gal#191/62

Felerična priča, Gal#192/55

Kako se boji mapa, Gal#193/50

U znaku detektiva, Gal#197/50

Problem svemirskih blizanaca, Gal#198/57

Galaktički raspored, Gal#199/55

Problem za broj 200, Gal#200/0

Ko se kome dopada, Gal#201/0

Problem Galaksije 200, Gal#202/0

Koliko teži zlato, Gal#203/0

Posle 2000 godina, Gal#204/0

Problem Anamarija, Gal#205/0

Problem nedostajućeg dinara, Gal#206/0

Kolika je piramida, Gal#207/0

Najniži od najviših, Gal#208/0

Pionirski problem, Gal#209/0

Neverovatna verovatnoća, Gal#210/50

Zagonetni datumi, Gal#211/0

Kako se pokriva tabla, Gal#212/0

Zagonetni datumi (2), Gal#213/66

Nemoguća pozicija, Gal#214/64

Zagonetni datumi (3), Gal#215/67

Najsrećnija godina, Gal#216/58

Problem kružne eliminacije, Gal#217/72

Prevrtljivi brojevi, Gal#218/68

Tajanstveni satovi, Gal#219/65

Koliko je verovatan, Gal#220/78

Sat u ogledalu, Gal#221/78

Najopasnija pozicija, Gal#222/74

Problem četiri četvorke, Gal#223/78

Rođendanski problem, Gal#224/76

Pet jednakih cifara, Gal#225/76

Petrae i njegov problem, Gal#226/80

66 različitih pozicija, Gal#227/79

Problemi sa vremenom, Gal#228/80

Problem 200 mornara, Gal#229/80

Nesigurni dokaz, Gal#230/80

Nerešivi peti stepeni, Gal#231/67

Granični problem, Gal#232/81

Najmanji od najvećih, Gal#233/81

Kvadrat u kvadratu, Gal#234/81

Optimalna putanja, Gal#235/81

Što manje zamena, Gal#236/81

Problem (ne)postojećeg novca, Gal#237/81

Problem savijene trske, Gal#238/81

Problem višestrukog stepenovanja, Gal#239/81

Problem broja 82, Gal#240/65

Uvek dobijena igra, Gal#241/65

Problem (ne)stabilnog trougla, Gal#242/75