Moj prvi program

U izradi... mislim, program sam davno napisao, ali treba da ga našem i prekucam... :)