Često sam se pojavljivao u raznim medijima, davao izjave i intervjue, ali nisam bio baš prilježan u čuvanju tih materijala. Ipak, ponešto je ostalo u arhivi.

Priprema tih materijala za sajt nije jednostavna, jer je većina teksta u papirnatoj formi – dok se to skenira, OCR-uje, pročita... Potrudiću se tokom sledećih meseci pa će ova strana postepeno rasti.