Kuća bagova na Geocities

 

Pre mesec dana su me, kao pretpostavljam i mnoge druge IT profesionalce, ljudi koji vode projekat Geocities, sjajnu ideju na osnovu koje svako može da izgradi svoju besplatnu Web stranu, zamolili da doprinesem projektu tako što ću napraviti Web stranu na temu koju izaberem.

Izabrao sam bagove - bagove u programima, knjigama, filmovima... strana je za sada samo skicirana, ali nadam se da ću imati vremena da je dalje razvijam. Napravio sajt, nisam ga baš mnogo održavao, ali stajao je na Web-u dok Geocities nije nestao. Sada je ponovo "oživeo", ali samo u arhiviranoj formi