1. Kakav računar da kupite

2. Kako da koristite Windows 95 i DOS?

3. Vredi li kupiti 56 Kbps modem?

4. Kakvu memoriju da kupite?

5. Vredi li kupiti Microsoft miša sa točkićem

6. Iz Excel-a u Corel

7. Start koji nestaje

8. My Documents za svakoga

9. Upgrade Win95 kao puna verzija

10. Word 97 i snimanje u tekst formatu

11. Gašenje NT-a bez logovanja

12. Lozinka za AWARD BIOS

13. Strana manje u Word-u

14. Kakvu zvučnu karticu imate?

15. Preskakanje Startup foldera

16. Potpisani Windows 95

17. Drugi (virtuelni) štampač

18. Krivo povezani frejmovi

19. Skriven, a deljen

20. Štampanje URL-a

21. Bez zastajkivanja

22. Malo manje kucanja

23. Ne preterujte sa Memphis-om

24. OSR2 kao upgrade

25. Snimanje Web strane

26. Win95 i preko 64 MB

27. Snimite Web stranu

28. Slova u Outlook Express-u

29. Varanje u FreeCell-u

30. Isključite Windows taster

31. Novosti DOS-a 7

32. 56K veza

33. NT prioriteti

34. Pomeranje redova u Excel-u

35. SaveAll u Word-u 97

36. NT 4 i plug and play

37. Štampači i YU slova

38. Prozori i zastajkivanje

39. NT registry

40. Virusi u mail-u

41. Brži scroll

42. Photoshop i clipboard

43. Word i skrolovanje

44. Folder kao toolbar

45. Čuvajte se Back Orifice-a

46. Update bez registracije

47. Skriveni FTP

48. Fajl u dugoj listi

49. Neobična IP adresa

50. NT posle kraha

51. CD-ROM u safe modu

52. Novi funkcijski tasteri

53. Equation Editor i ATM

54. Access, Help i YU slova

55. Izvoz Access tabele

56. Ekstra povećan prozor

57. NT u ATX kućištu

58. Parametri RUNDLL32

59. Access, Help i YU slova (2)

60. Brzi skrol

61. Outlook Express i fajlovi

62. Selektovanje kolone

63. Neka browser zaboravi

64. Ekspanzija foldera

65. IE5 skraćenice

66. Spasena slika

67. Premestite My Documents

68. Premestite Outlook

69. Desni klik sa tastature

70. Popravka registra

71. Dekodirani DVD

72. Virus Bubbleboy

73. FreeCell - nerešiva partija

74. Brže do štampača

75. Tipski dijagrami

76. Iz Inbox-a u Calendar

77. Indigo u Excel-u

78. Start meni po starom

79. Brže kroz adresnu liniju

80. Outlook i backup

81. Bolja asocijacija

82. Inverzija selekcije

83. Brža selekcija

84. Datum Vaskrsa

85. ILOVEYOU virus

86. Parametri foldera

87. Kopiranje formata

88. Broj, string, broj...

89. Kombinovanje prezentacija

90. Novo ime za IE

91. Quick Launch kao toolbar

92. Uparivanje u Excel-u

93. Primalac čistog teksta

94. Windows taster

95. Click događaj u Access-u

96. Outlook i grupe

97. Device Manager na desktop-u

98. Još brže formatiranje

99. Selektovanje sa tastature

Saveti 100-200