189. [25. mart 2007] Pocket i PC

Podešavate Windows Mobile 5 PocketPC računar i odjednom on više neće da se sinhronizuje sa "velikim" PC-jem - na ekranu PDA posle povezivanja dobijate poruku Unable to obtain a server assigned IP address. Try again later or enter an ip address in network settings. Dok je ta poruka na ekranu veza uglavnom funkcioniše, ali ako se prevarite pa kliknete na OK, ActiveSync na velikom PC-ju pukne, javi Not connected i posle se na taj PC pre reset-a ne može povezati ni jedan PocketPC / Smartphone uređaj.

Problem se na Internetu često pominje, a rešenje je uglavnom u hard reset-u i PocketPC-ja, čime se sva njegova setovanja vraćaju na default. No gubitak svih podataka i podešavanja nije nešto na šta se čovek lako odluči, a srećom smo imali na testu još jedan sličan uređaj, pa smo poredili parametre jedan po jedan... Treba otvoriti Start / Settings / Connections / Wi-Fi / Configure Network adapters, onda kliknuti na Remote-NDIS Host, izabrati opciju Use a specific IP address i staviti neku adresu iz privatnog prostora, recimo 169.254.2.1. Za masku se stavi 255.255.0.0 a default gateway ostaje prazan. Kliknete na ok nekoliko puta, resetujete PocketPC i posle toga je sve u redu sa Active Sync-om.