182. [01. decembar 2005] Word nedostupan iz Outlook-a

Na dve mašine na kojima postoji Office XP, na koje je naknadno instaliran i Office 2003, njegovi SP1 i SP2 pa najzad i Junk Mail filter sa Office update sajta, naišao sam na identičan problem - svaki pokušaj da se odgovori na poruku u Outlook-u rezultirao je porukom:

Word is unavailable, not installed, or is not the same version as Outlook

Problem se pominje u Microsoft-ovoj bazi znanja, gde piše da treba reinstalirati Word ili, još bolje, čitav Office. Srećom, problem se rešava daleko lakše: otvorite Start / Run i unesite komandu Regsvr32.exe %Windir%\System32\Ole32.dll. Kliknite potreban broj puta na Ok, restartuje Outlook i... sve će ponovo biti u redu!