181. [28. avgust 2005] Mrežni parametri

Sve više ljudi "šeta" notebook računar između posla i kuće i želi da na tim mestima lako i brzo postavlja čitav niz mrežnih parametara. Kroz kraću diskusiju na Sezamu došli smo do raznih načina da se taj problem reši. Pre svega, uz neke notebook-ove (npr. IBM Thinkpad) stiže softver koji omogućava vrlo precizno setovanje raznih konfiguracija. Na drugima se može instalirati shareware ili freeware alatka (probajte netprofiles.danielmilner.com) a stvar možete napraviti i sami - konsultujte Alternate Network Cofiguration sekciju Properties dijaloga vašeg mrežnog adaptera.

Predstavićemo jedno "manuelno", ali atraktivno rešenje. Podesite sve parametre onako kako je potrebno na poslu, otvorite komandni ("DOS") prozor i otkucajte

netsh dump > work.cfg

Zatim podesite kućne parametre i kucajte

netsh dump > home.cfg

Kasnije (re)aktivirate konfiguracije sa

netsh exec work.cfg

odnosno

netsh exec home.cfg