180. [03. jul 2005] Važni folderi

Windows komponente i Office programi podrazumevaju da ćete svaki fajl staviti u folder My Documents ili neki od njegovih poddirektorijuma, tako da se kod svake (prve) Save i Save As komande uvek pojavljuje My Documents. Ukoliko sami koristite računar i rasporedili ste svoje fajlove u razne foldere ili na razne diskove, nerviraće vas što svaki put morate da klikćete po stablu diskova dok ne pronađete odredište fajla. Srećom, postoji veoma efektno rešenje koje malo ko poznaje: koristeći uobičajenu navigaciju u Save As dijalogu Word-a pređite u željeni folder a onda kliknite na Tools / Add to "My Places". Ikona aktuelnog foldera će se pojaviti u listi levo od imena fajlova; ubuduće samo kliknete na njega i stižete pravo u odgovarajući folder. Ako ta lista poraste, kliknite na nju denim tasterom miša i izaberite Small Icons.