178. [27. februar 2005] Sortiranje favorita

Gotovo da nema korisnika PC-ja čija se lista favorita u Internet Explorer-u nije vremenom fragmentisala u nekoliko abecedno složenih celina. Ovo ume da bude iritirajuće, jer ponekad tražeći neki URL po abecedi previđate da se on nalazi u sledećem ili prethodnom segmentu liste. Korišćenje Sort By Name komande sa kontekstnog menija za rešavanje ovog problema je mukotrpan proces, jer sortiranje treba obaviti na svakom poddirektorijumu u okviru favorita ponaosob.

Postoji i elegantnije rešenje, koje vam omogućava da iz jednog poteza pravilno sortirate celokupan sadržaj ovog sistemskog foldera. Pokrenite Regedit i potražite granu HCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Favorites i obrišete vrednost zadatu za ključ Order. Promene su trenutne - čim izađete iz Regedit-a i pokrenete Internet Explorer, dobićete korektno sortiranu listu favorita.