176. [30. januar 2005] Remote Assistance

Opcija Ask for remote assistance Windows-a XP je izuzetno pogodna jer omogućava da na daljinu pomognete prijatelju ili saradniku, bez potrebe da idete do njega kad god upadne u neki problem sa Windows-om - zajedno gledate u ekran, možete pokretati kurzor njegovog miša ili kucati kao da ste ispred njegove tastature, a on to gleda i (eventualno) uči... Međutim, ponekad se desi da u procesu povezivanja ekran udaljenog računara bude iscrtan, ali se odmah pojavi poruka userinit.exe - Application Error. The application failed to initialize properly i... nema dalje. Da biste trajno otklonili problem, na udaljenom računaru treba otvoriti Administrative Tools / Local Security Policy / Local Polices / User rights Assignment / Bypass traverse checking pa dajte grupi Everyone ovo pravo. Posle toga će sve biti u redu.

Još jedan zaključak vezan za istu operaciju - ukoliko imate problema sa pružanjem pomoći kolegama koji se nalaze u nekoj mreži iza firminog rutera i firewall-a, preporučujemo da Windows Messenger, koji je i onako napušten program, zamenite MSN Messenger-om. Preuzmite ga sa messenger.msn.com.