173. [24. oktobar 2004] Kopiranje dela ekrana

Moj nekadašnji BBC B imao je veoma zgodnu opciju za kopiranje teksta sa ekrana - mogli ste bilo koju poruku koju vidite, bez obzira da li ste je napisali vi ili neki program, prekopirati u tekst koji pišete. Na PC-ju nije bilo takve opcije... sve dok je nisam slučajno otkrio. Dakle, ako ste instalirali Microsoft Office 2003 i program OneNote, pritisnite levi Windows taster i slovo S. Ekran izbledi i pojavi se kurzor kojim možete zaokružiti bilo šta na ekranu. Kada otpustite levi taster miša, taj deo ekrana postaje jedna zabeleška u OneNote-u. Šteta jedino što se kopira kao slika - bolje bi bilo da može da OCR-uje tekst nekako...