168. [23. decembar 2003] Word bez ličnih podataka

Kada otvorite Properties dijalog nekog Microsoft Word dokumenta (File / Properties), u njemu ćete pronaći podatke za koje ponekad ne želite da drugim korisnicima istog dokumenta budu vidljivi, npr. ime autora, naziv firme ili e-mail adresa. Uklanjanje ličnih podataka nije glavna briga u slučaju da neki kompromitujući dokument dođe u neželjene ruke - ukoliko vam je u Word-u uključena opcija Fast Save a sam dokument je pisan dok je i Track Changes opcija bila aktivna, datoteka će sadržati sve modifakcije dokumenta i uz svaku od njih će biti asocirano zasebno ime autora. Pažljivim podešavanjem Word-a sve se to može izbeći.

Otvorite dijalog Tools / Options, pređite u odeljak Save i ukinite opciju Allow fast saves. U sledećem koraku pređite u odeljak Security i čekirajte opciju Remove personal information from this file on save. U verziji Word-a koja stiže u Office 2003 paketu ova opcija je nešto drugačije formulisana i zove se Remove personal information from file properties on save. Nakon tih izmena polja naslovljena sa Author, Manager, Company i Last saved u dokumentu će biti prazna.

Podešavanja opcije Allow fast saves su globalna, što znači da se odnose na sve dokumente. Remove personal information... opcija odnosi se samo na dokument sa kojim trenutno radite; ako želite da se i njeno podešavanje odnosi na sve buduće dokumente, otvorite Normal.dot, promenite podešavanje, a zatim snimite tako promenjen Normal.dot.