167. [30. novembar 2003] Ubrzajte Acrobat Reader

Jeste li zadovoljni brzinom (sporošću) otvaranja Acrobat Reader-a u verziji 6? Ako niste (a ko jeste?), tu operaciju možete znatno ubrzati, a da ne izgubite na funkcionalnosti. Pronađite folder u koji ste instalirali Acrobat Reader (ako ništa niste menjali u putanjama, to će biti C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader) pa u njemu kreirajte novi folder pod imenom plug_ins_disabled. Preselite celokupan sadržaj direktorijuma plug_ins u novoformirani direktorijum, izuzev datoteka EWH32.api i search.api (trebalo bi da u plug_ins ostanu samo ova dva fajla, bez ijednog direktorijuma). Naravno, ako vam u budućnosti zatreba još neki plug-in (npr. ebook.api), nije problem vratiti ga u osnovni folder.