166. [30. oktobar 2003] Bag (?!) PKZIP-a

PKZIP (onaj stari, 2.04g) ima gadan bag... Zapravo nije fer da ga zovem bag, jer jednostavno ono na šta sam terao program nije postojalo kada je on napravljen, ali svejedno da upozorim potencijalne žrtve.

Dakle, ako imate neki davno organizovani sistem za backup važnih fajlova, koji se zasniva na nizu komandi tipa:

pkzip -pr baza1 c:\baza1\*.*
pkzip -pr baza2 c:\baza2\*.* 
... 

pa onda u nekom trenutku podatke prebacite na server a backup proceduru na stanicama pretvorite u:

pkzip -pr baza1 \\server\c\baza1\*.*
pkzip -pr baza2 \\server\c\baza2\*.*
... 

i onda to pustite, sve će savršeno da radi. A onda kad pogledate malo bolje, videćete da ono -pr više ne funkcioniše, nego da komanda napravi samo arhivu fajlova u direktorijumu baza1, ali ne i u njegovim eventualnim poddirektorijumima. Sa druge strane, ako mapirate \\server\c\ na nekakvo r: pa koristite r:\baza1\*.*, sadržaj poddirektorijuma će biti uredno zapakovan.

Čuvajte se, može se desiti da redovno pravite backup a kada vam on jednom zatreba, ustanovite da zapravo niste arhivirali najvažnije podatke!