165. [31. avgust 2003] Kontrola tačnog vremena

Windows XP nudi mogućnost sinhronizacije sistemskog vremena sa serverima tačnog vremena na Internetu. Ukoliko vaš računar povremeno ima problema sa sinhronizacijom, možete mu staviti na raspolaganje više različitih servera. Da biste to uradili, pokrenite Regedit i potražite ključ HLM \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ DateTime \ Servers, a zatim dodajte nekoliko alfanumeričkih ključeva koji sadrže oznake servera koje želite da koristite.

Prethodni savet neće pomoći ukoliko se vaš računar nalazi u lokalnoj mreži koja ima domen kontroler. U tom slučaju se, nakon prijavljivanja na mrežu, vreme na stanici sinhronizuje sa vremenom na domen kontroleru a na Data and Time Properties stranici se uopšte ne pojavljuje strana Internet Time. Zato je važno da vreme na serveru bude tačno, pa preporučujemo da na njega instalirate neki od programa za doterivanje časovnika, recimo NetTime.