163. [13. jul 2003] Zadržite fokus

Da biste sprečili novootvorene aplikacije da preuzmu fokus od prozora u kome radite, pokrenite Regedit i potražite granu HCU\Control Panel\Desktop. Izmenite ključ ForegroundLockTimeout tako što ćete mu dodeliti vrednost 00030d40. Zatim restartujte računar.