162. [29. jun 2003] Automatska negacija

Kada u Windows Explorer-u želite da prenesete gomilu fajlova na odredište, nudi vam se opcija Yes To All, koja jednim potezom potvrđuje izbor za sve datoteke u direktorijumu. Međutim, opcija No To All kojom biste Explorer-u uskratili dozvolu za prepisivanje bilo koje datoteke u direktorijumu ne postoji. Ili ipak... Dovoljno je da držite pritisnut Shift dok klikćete na taster No.