157. [09. februar 2003] Čišćenje kontekstnog menija

Ako u kontekstnom meniju (onom koji se dobija pritiskom na desni taster miša) Internet Explorer-a imate puno "repova", tj. komandi povezanih sa programima koji više ne postoje na sistemu, verovatno će vas zanimati kako da ih uklonite. Pokrenite Regedit i potražite HCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt. Svaki podključ ovog ključa predstavlja jednu od stavki menija. U mnogima ćete videti i znak &, koji određuje slovo koje služi kao prečica za datu komandu.

Da biste se oslobodili neželjene komande, dovoljno je obrisati njen ključ, ali je takvo rešenje konačno (kasnije nema predomišljanja). Umesto toga, najpre selektujte željeni ključ i Export komandom iz menija Registry snimite granu u datoteku proizvoljnog imena. Kada ste to obavili, možete da obrišete ključ. Zatim otvorite snimljenu datoteku u Notepad-u. Pronađite reč MenuExt koja se nalazi na kraju trećeg reda i promenite je u MenuExt-. Snimite izmene i pokrenite fajl dvoklikom. Novi, neaktivan ključ, biće snimljen u grani HCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt-. Kada poželite da reaktivirate komandu, primenite inverznu proceduru.