156. [01. januar 2003] Odakle je štampač?

Automatska pretraga mrežnih štampača i foldera je možda osmišljena kako bi vam olakšala život, ali se ova mogućnost može pretvoriti u pravu noćnu moru ukoliko se vaš računar nalazi u nekoj velikoj mreži ili ukoliko svoj notebook često selite s jedne na drugu mrežu.

Kada je vaš kompjuter povezan na mrežu, pomenuti mehanizam s vremena na vreme ispituje okruženju kako bi ustanovio ima li novih mrežnih resursa, pre svega novih štampača ili foldera. Kada Windows XP detektuje nov deljeni direktorijum, automatski dodaje prečicu do njega u My Network Places prozoru, dok se novi štampači na isti način dodaju u prozor Printers and Faxes. Ovo može biti vrlo pogodno za male mreže sa nekoliko deljenih diskova i štampača, ali na velikim mrežama, gde korisnici nemaju želju ili potrebu da sa svog računara "vide" sve deljene resurse, može izazvati dosta konfuzije.

Srećom, ova mogućnost se može lako isključiti. Otvorite Control Panel / Folder Options dijalog, a zatim uđite u odeljak View. Prva stavka u Advanced Settings segmentu glasi Automatically search for network folders and printers. Ukinite oznaku pored nje i ubuduće će detekcija ove vrste resursa biti u potpunosti pod vašom kontrolom.