152. [11. avgust 2002] Ubijte glasnika

Jedan od načina da se otresete Microsoft Messenger-a koji često zagorčava život korisnicima Windows-a XP je da startujete (Start / Run) gpedit.msc, potražite Computer Configuration / Administrative Templates / Windows Components / Windows Messenger, izaberete ključ Do not automatically start Windows Messenger initially i dodelite mu vrednost Enable. Ako ste još strožiji, istu vrednost možete dodeliti ključu Do not allow Windows Messenger to be run, čime potpuno sprečavate pokretanje ovog programa. Ostaje da restartujete XP i... zbogom Messenger!