150. [14. jul 2002] Skraćivanje razlomaka

Postoje situacije kada vam je potrebno da skratite razlomak. Excel taj posao obavlja automatski - kliknite na (recimo) polje A1 i odaberite Format / Cells a onda u Category odeljku izaberite Fraction, pod Type selektujte Up to three digits i kliknite na OK.

Na taj način Excel će svaki razlomak koji ste uneli u formatirano polje svesti na njegov najjednostavniji oblik. Na primer, ako upišete 52/104, vrednost će biti automatski preračunata i prikazana kao 1/2. Ako ste uneli razlomak koji nije moguće dalje skratiti, Excel će ga prikazati u unetom obliku (npr. 312/943).