145. [07. april 2002] Start Windows Explorer-a

Ako radite pod Windows-om 2000 ili XP, Windows Explorer pri pokretanju automatski otvara sadržaj foldera My Documents. Većini korisnicika to odgovara, ali ima i onih koji prostor na disku organizuju na neki drugi način. Kako, dakle, navesti Windows Explorer da se otvara u proizvoljnom folderu?

Pođimo od pretpostavke da želite da Explorer automatski otvara root folder C: diska. Kliknite desnim tasterom miša na prečicu kojom pokrećete Explorer i odaberite sa kontekstnog menija opciju Properties. Kada se otvori dijalog, uđite u Shortcut odeljak, pa u liniju kojom se poziva Explorer (Target) dodajte /e, c:\, nakon čega bi puna sintaksa komande trebalo da izgleda ovako:

%SystemRoot%\explorer.exe /e, c:\

Parametrom /e nalažete Explorer-u da otvori "dvodelni" prozor, dok c:\ upućuje na početni folder. Tu, naravno, možete navesti proizvoljno ime diska i direktorijuma koji najčešće koristite, ili čak napraviti nekoliko prečica za otvaranje Explorer-a u raznim direktorijumima.