143. [03. mart 2002] Windows 2000 nadogradnja

Korisna opcija Windows-a 2000 je mogućnost da se automatski nadograđuje nakon instalacije nekog servisnog paketa. Za razliku od NT-a, Windows 2000 "pamti" lokaciju sa koje je instaliran servisni paket i automatski mu pristupa kada su potrebne dodatne datoteke za rekonfigurisanje sistema. Ako vam iz bilo kog razloga zatreba da sadržaj servisnog paketa preselite u drugi direktorijum ili drugi disk (recimo, hoćete da oslobodite prostor ili želite da svi računari u mreži koriste istu lokaciju), dovoljno je da u registry bazi potražite granu

HLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup

i ključ ServicePackSourcePath. Tamo unesite putanju do lokalnog ili mrežnog diska gde je sadržaj premešten.