137. [04. novembar 2001] Izvor vašeg Windows-a

Verovatno ste u System Properties dijalogu nekog računara sa unapred instaliranim operativnim sistemom primetili logotip i informacije o tehničkoj podršci proizvođača. Dodavanje ovih informacija nije komplikovano i ne zahteva naročito poznavanje sistema. Treba samo kreirati dve nove datoteke u sistemskom folderu, dakle c:\windows\system ili c:\winnt\system32. Prvi fajl je tekstualni, a treba da nosi naziv oeminfo.ini. Otvorite Notepad i unesite:

[General]
Manufacturer=Ovde upišite ime firme
Model=Ovde upišite oznaku modela
[Support Information]
Prvi red informacija o tehničkoj podršci
drugi red itd

Možete ubaciti proizvoljni broj redova. Drugi fajl koji treba napraviti jeste vaš logotip. U pitanju je standardna Windows bitmapa, ali fajl mora biti snimljen pod imenom oemlogo.bmp u sistemskom direktorijumu. Kada napravite oba fajla, otvorite System Properties iz Control Panel-a i videćete ime i logotip vaše firme. Podaci koje ste ubacili u sekciju [Support Information] biće vidljivi nakon što kliknete na Support Information.