136. [28. oktobar 2001] IE na CD-u

Ako ste nekad prenosili sa Interneta Internet Explorer 5 ili 6, dobro vam je poznat Active Setup sistem. Ovaj koncept je osmišljen da bi se smanjila dužina fajlova koje korisnik mora da prebaci na svoj računar, pa samim tim i vreme koje je za to potrebno. Međutim, postoje situacije za koje vam je potrebno da imate sve potrebne fajlove koji čine IE "u lokalu", tako da instalaciju možete završiti i bez pristupa Internetu.

Da biste prikupili sve što čini novi Internet Explorer, usmerite svoj browser na windowsupdate.microsoft.com ili www.microsoft.com/ie/, selektujte Internet Explorer 6 i otpočnite prenos. Obratite pažnju da prva celina koja će biti preneta nije browser, već alat za upravljanje procesom prenosa (dužina je oko 468 KB). Pokrenite preneti program i prihvatite ponuđeni ugovor sa Microsoft-om. Pojaviće se poruka Initializing setup, a zatim će vam biti ponuđene dve opcije: Install Now i Install Minimal or Customize Your Browser. Ako pažljivo pročitate objašnjenja varijanti, primetićete da u drugom slučaju postoji i opcija koja glasi Download and install later; to je upravo ono što vam je potrebno.

Odaberite Install Minimal i kliknite na Next. Na prvom ekranu sa opcijama (Component Options) kliknite na Advanced i izaberite download only. Produžite dalje sa Next. Na sledećem ekranu odaberite vrstu prenosa i odredište. Pošto prenos bude gotov, u direktorijumu u koji ste smestili fajlove naći ćete i Setup.exe, čijim pokretanjem možete instalirati Internet Explorer u varijanti koja vam najviše odgovara, bez pristupa Internetu. Isti skup instalacionih datoteka možete koristiti proizvoljni broj puta, što znači i da su u tom obliku pogodni za arhiviranje na CD.