131. [05. avgust 2001] Sadržaj CONFIG.NT

Ako koristite neki zahtevniji program koji radi u Command/DOS prompt režimu Windows-a 2000 (recimo, sortira veliku datoteku), stavite u fajl CONFIG.NT (naći ćete ga u direktorijum WINNT\SYSTEM32) FCBS=neki_veliki_broj (npr. 200), a uzgred i FILES=200 i BUFFERS=200). Default za ovaj parametar je svega 4, što često nije dovoljno.