130. [29. jul 2001] Windows 2000 backup

Windows 2000 ima zgodan backup program koji pozivate sa Start / Programs / Accessories / System Tools / Backup. Jedna od zanimljivih opcija je da snimite sistemsko područke (registry baza, INI fajlovi, podešavanja itd), što će na standardnoj instalaciji zauzeti 300-500 MB odnosno sasvim lepo stati na CD-R. Ako se kasnije nešto poremeti, lako ćete vratiti sistem u radno stanje.

Apetiti brzo počinju da rastu - zašto ne biste napravili backup čitavog diska a onda taj fajl sačuvali? Nevolja je u tome što je fajl ogroman, često desetak gigabajta, pa ne znate šta biste sa njim. Pre svega, ako ne želite da štedite vreme a želite da štedite diskove, slobodno ga ZIP-ujte - skratićete ga na polovinu ili čak manje. Onda tu arhivu možete podeliti nekim pogodnim programom i preneti na CD-ove.