128. [15. jul 2001] Prikaz prečice u Word-u

Kada pređete pokazivačem miša preko neke ikone u Word-u, pojaviće se prozorčić sa opisom dotične funkcije. Word možete podesiti tako da u istom prozorčiću prikazuje i prečice koje su pridružete toj funkciji. Da biste aktivirali tu opciju, uđite u Tools / Customize / Options dijalog i overite opciju Show shortcut keys in ScreenTips. Kliknite na OK i proverite kako sve to radi...