127. [07. jul 2001] Kopiranje polja u Excel-u

Kada želite da iskopirate grupu polja na novu lokaciju, ne morate prethodno za njih da oslobodite prazan prostor. Pošto sa Ctrl+C definišete raspon koji treba iskopirati, pomerite fokus na destinaciju i pritisnete Ctrl+Shift+znak plus (+). Kada se otvori Insert dijalog, kliknite na smer u kome želite da se pomere okolna polja i potvrdite sa OK. Ovo je najbrži način da umetnete sadržaj između već postojećih kolona i redova podataka.