125. [10. jun 2001] Prepoznavanje na osnovu boje

Veoma je jednostavno e-mail porukama neke osobe dodeliti specifičnu boju, kako biste ih lako uočili. Dovoljno je da otvorite Inbox, kliknete na neku poruku pošiljaoca čije poruke želite da "ofarbate", a zatim na Organize. Odaberite opciju Using Colors, a onda izaberite boju za poruke te osobe i potvrdite izbor sa Apply Color.