123. [27. maj 2001] Inbox i Sent Items zajedno

Da li ste nekada poželi da u isto vreme možete da vidite Inbox i Sent Items? U paleti prečica ili listi foldera Outlook-a kliknite desnim tasterom folder koji želite da otvorite i selektujte opciju Open in New Window. Dimenzionišite i pozicionirajte oba prozora prema želji i eto dva otvorena foldera, jedan do drugog.