116. [04. mart 2001] Šifrovanje elektronske pošte

Ako ste upravo napravili svoj digitalni potpis (korišćenjem opcije Tools / Options / Security, Get a Digital ID itd), zanimaće vas informacija da njega možete da koristite ne samo za potpisivanje elektronske pošte, već i za njeno šifrovanje. Šifrovanu poruku može da pročita samo osoba kojoj je upućena.

Pre šifrovanja, treba da imate kopiju digitalnog potpisa osobe kojoj poruku šaljete - preduslov je, dakle, da i primalac poseduje digitalni potpis. Zamolite sagovornika da vam pošalje neku digitalno potpisanu poruku, a zatim iskopirajte sadržaj From polja u vašu listu kontakata (desnim tasterom miša selektujte ime osobe, i iz menija odaberite opciju Add To Contacts). Kliknite na Certificates odeljak otvorenog kontakta da biste videli listu sertifikata, a onda izaberite Save and Close.

Sada ste spremni da pošaljete šifrovanu poruku. Napišite je kao i bilo koju drugu, ali je adresirate korišćenjem Contacts liste (kliknite na ikonu To i odaberite primaoca). Zatim kliknite na Options, overite opciju Encrypt Contents and Attachments i kliknite OK. Pošaljite poruku.

Šta se događa na strani primaoca? Za početak, za čitanje poruke neophodno je da je sagovornik otvori, pošto se njen sadržaj ne pojavljuje u Preview prozoru. Unutar poruke videće Security: Signed And Encrypted, kao i plavu ikonu za otključavanje. Da bi video detalje o sertifikatu, primalac treba da klikne na ikonu, a zatim na Encryption Certificate.