112. [31. decembar 2000] Slika na desktop-u

Internet Explorer ima zgodnu opciju Set as Wallpaper - kliknete desnim tasterom na neku sliku, izaberete tu opciju i slika postaje deo vašeg radnog okruženja. Nevolja sa ovom opcijom je što nema kontrolnog pitanja, a nalazi se upravo pored (daleko češće korišćene) opcije Save Picture As. Ako želite da snimite neku sliku na disk, pa greškom izaberete Set as Wallpaper, pri sledećem uključivanju računara veoma ćete se iznenaditi. A može se iznenaditi i čitavo vaše okruženje, ako slika slučajno nije baš najpristojnija.

Da biste onesposobili opciju Save Picture As, najpre izaberite bilo koju sliku i proglasite je za wallpaper. Onda potražite fajl Internet Explorer Wallpaper.bmp, koji se obično nalazi u direktorijumu c:\windows ili c:\windows\application data\microsoft\internet explorer. Obrišite fajl i u istom folderu kreirajte direktorijum koji se zove Internet Explorer Wallpaper.bmp. To je sve - kada sledeći put pokušate da proglasite sliku za wallpaper, dobićete poruku o grešci (Access Denied).