109. [03. decembar 2000] Tajmaut pri štampi

Ako nešto štampate dok se printer još "zagreva", Windows će prijaviti problem i pokušati ponovo posle određenog vremenskog perioda. Vremenski interval do pojave ovakve poruke naziva se timeout, a njegovo trajanje možete podesiti, ukoliko vam sistem prijavljuje probleme u štampi. Otvorite Start / Settings / Printers, nađite ikonu za štampač koji obično koristite, kliknite desnim tasterom miša i iz kontekstnog menija odaberite Properties. Uđite u sekciju Details, gde ćete naći dve cifre za Timeout; Not Selected određuje vremenski period koji će Windows sačekati, pre nego što prestane sa pokušajima da dokument pošalje na štampač i obavesti vas o tome, a Transmission Retry određuje vreme koliko će Windows sačekati pre nego što ponovo pokuša sa štampom. Postavite vrednosti po želji i kliknite na OK.